Wskazówki dla wykładowców

Wskazówki dla wykładowców

BIURO OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WSKAZÓWKI DLA WYKŁADOWCÓW

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami z niepełnosprawnością mowy

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niesłyszącymi i słabosłyszącymi

Wskazówki dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami niewidomymi i słabowidzącymi