Eramus – przewodnik dotyczący praw studentów mobilnych

Eramus – przewodnik dotyczący praw studentów mobilnych

 • Przewodnik dotyczący praw mobilnych studentów w Unii Europejskiej

  Jedziesz na stypendium? Poznaj swoje prawa

  Wyjazd do innego państwa UE w celu zdobywania wykształcenia („mobilność edukacyjna”) stanowi jeden z podstawowych sposobów, w jaki młodzi ludzie mogą stymulować swój rozwój osobisty, a także zwiększyć szanse na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Mobilność edukacyjna stanowi także korzyść dla UE jako całości: buduje poczucie tożsamości europejskiej, sprzyja bardziej swobodnemu przepływowi wiedzy oraz przyczynia się do rozwoju rynku wewnętrznego, ponieważ bardziej prawdopodobne jest, że Europejczycy, którzy są mobilni jako uczący się młodzi ludzie, będą w przyszłości mobilnymi pracownikami. Celem niniejszego dokumentu jest zebranie i przedstawienie interpretacji Komisji w odniesieniu do przepisów w przedmiotowym obszarze w formie przewodnika dla państw członkowskich, uniwersytetów i innych zainteresowanych stron, a także dostarczenie informacji młodym ludziom, aby byli bardziej świadomi swoich praw, a co za tym idzie lepiej przygotowani na czas nauki za granicą

  Szczegółowe informacje o publikacji

  https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/25f4644f-5c2c-44ba-ac8b-b7b4a2c701b0/language-pl

  Przewodnik dotyczący praw mobilnych studentów w Unii Europejskiej.