Erasmus: INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Erasmus: INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

INFORMACJE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

Wszystkich studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu wyjeżdżających w ramach Programu Erasmus+ uprzejmie prosimy o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na portalu Polak za granicą prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Portal składa się z trzech podstawowych sekcji:

Informacje o państwach

w tym: zasady wjazdu i pobytu (w tym informacja o procedurach wizowych), zasady bezpieczeństwa i potencjalne zagrożenia, uwagi nt. podróżowania po kraju, wskazówki dla kierowców, cła, najważniejsze przepisy prawne, normy prawne w zakresie obyczajów, święta, inne przydatne informacje, meldunek.

Porady dla podróżujących

w tym link do serwisu rejestracji podróży zagranicznej w MSZ Odyseusz, podstawowe informacje: o wizach, ubezpieczeniu w czasie pobytu za granicą, co należy zrobić przed podróżą, zagrożeniach; czynnościach, jakie należy przedsięwziąć w przypadku utraty pieniędzy lub dokumentów; wskazówki jak postępować w przypadku choroby, zatrzymania/aresztowania; a także jak postępować w przypadku braku polskiego przedstawicielstwa; etc.

Ostrzeżenia

w tej sekcji publikowane są aktualne ostrzeżenia i komunikaty MSZ o zagrożeniach dla podróżujących poza granicami kraju.

NARZĘDZIA INFORMACYJNE MSZ:

Poradnik Polak za granicą

Aplikacja mobilna iPolak

Ostrzeżenia dla podróżujących

Komunikaty na stronach placówek

Twitter @PolakZaGranica

Informatory na stronie głównej MSZ

  1. Informacje na portalu POLAK ZA GRANICĄ – link na stronę  Polak za granicą
  2. Zgłoś wyjazd w MSZ – link na stronę – Odyseusz