ERASMUS: Zasady realizacji mobilności pracowników

ERASMUS: Zasady realizacji mobilności pracowników

ROK 2020

ROK AKADEMICKI 2018/2019

    • Zasady realizacji wyjazdów pracowników ST – Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu umowa KA103link do strony 
    • Zasady realizacji mobilności pracowników ST – Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi umowa KA107 – link do strony