ERASMUS: Zasady realizacji wyjazdów studentów

ERASMUS: Zasady realizacji wyjazdów studentów

  • Zasady realizacji mobilności studentów SM w PROGRAMIE ERASMUS + Rok 2020

Zakladka_V.1.5.1_Zasady-realizacji-mobilnosci-studenci-2020-KA103-SM

Zakladka_V.1.5.2_Zasady-realizacji-mobilnosci-studenci-2020-KA107-SM

  • ROK AKADEMICKI 2018/2019

    Zasady realizacji wyjazdów studentów SM – Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu umowa KA103link do strony 

     

    Zasady realizacji mobilności studentów SM – Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi umowa KA107 – link do strony