ERASMUS: Zasady realizacji wyjazdów studentów

ERASMUS: Zasady realizacji wyjazdów studentów

Zasady realizacji mobilności studentów SM w PROGRAMIE ERASMUS + Rok 2020

ROK AKADEMICKI 2018/2019

    • Zasady realizacji wyjazdów studentów SM – Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu umowa KA103link do strony 
    • Zasady realizacji mobilności studentów SM – Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi umowa KA107 – link do strony