Koordynatorzy

Koordynatorzy

Koordynator Uczelniany

mgr inż. Krzysztof Fedyn
krzysztof.fedyn@akademiarac.edu.pl
32 415 50 20 wew. 109
Budynek A, pok. A236-B

Biuro Programu Erasmus+

mgr Katarzyna Kasowska
katarzyna.kasowska@akademiarac.edu.pl
32 415 50 20 wew. 205
Budynek A, pok. A237-B

Koordynatorami instytutowymi są dyrektorzy instytutów:

Instytut Techniki:
dr inż. Małgorzata Kuchta
malgorzata.kuchta@akademiarac.edu.pl
32 415 50 20 wew. 164
Budynek A, pok. 318

Instytut Studiów Społecznych
dr Dariusz Chojecki
32 415 50 20 wew. 166
dariusz.chojecki@akademiarac.edu.pl
Budynek A, pok. 322

Instytut Architektury
dr inż. arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak, prof. Uczelni
joanna.moskwiak@akademiarac.edu.pl
32 415 50 20 wew. 130
Budynek A, pok. 121

 

Instytut Neofilologii
dr Daniel Vogel, doc.
daniel.vogel@akademiarac.edu.pl
32 415 50 20
Budynek B, pok. 112

Instytut Kultury Fizycznej
dr Andrzej Samołyk
andrzej.samolyk@akademiarac.edu.pl
32 415 50 20 wew. 176
Budynek A, pok. 336

Instytut Studiów Edukacyjnych
dr Ludmiła Nowacka
ludmila.nowacka@akademiarac.edu.pl
32 415 50 20 wew. 146
Budynek A, pok. 230