Organizacja programu Erasmus+

Organizacja programu Erasmus+

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu opracowała zestaw procedur regulujących realizację Programu Erasmus+ w Uczelni. Powyższe procedury funkcjonują pod nazwą „Procedura organizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu”. Procedury te określają strukturę, regulują stosunki i zadania jednostek organizacyjnych i podmiotów Uczelni odpowiedzialnych za Program Erasmus+. W przyjętych procedurach określono standardy kwalifikacyjne oraz zasady dotyczące udziału w mobilności.

Szczegółowe regulacje dotyczące mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu funkcjonują pod nazwą „ Procedura mobilności studentów i pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu Umowa KA103. – hiper link do strony – http//………..

Szczegółowe regulacje dotyczące mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi funkcjonują pod nazwą „ Procedura mobilności studentów i pracowników realizowana w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019 Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi Umowa KA107. – hiper link do strony – http//………..