Polityka Programu Erasmus+

Polityka Programu Erasmus+

Senat PWSZ w Uchwale 29/2020 z dnia 26 maja 2020 roku załączniku nr 2 przyjął Politykę Programu Erasmus+ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na lata 2021 -2027