Procedury wyjazdu – studenci

Procedury wyjazdu – studenci

Studenci zainteresowani wyjazdami na część studiów lub praktykę w ramach Programu Erasmus+ w semestrze zimowym/ letnim roku akademickim 2018/2019 powinni do 6.11.2018 w Biurze Programu Erasmus+ następujące dokumenty:

1. Formularz zgłoszeniowy wraz ze zdjęciem oraz potwierdzoną w sekretariacie średnią ocen za ostatni ukończony semestr studiów.

POBIERZ 

2. List motywacyjny w języku polskim oraz wykładowym uczelni przyjmującej.

3. Zaświadczenie o dobrej znajomości języka obcego, w którym student będzie odbywał studia za granicą z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., itp.). Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym

Każdy uczestnik postępowania kwalifikacyjnego zobowiązany jest przed złożeniem aplikacji do zapoznania się z następującymi Procedurami obowiązującymi w Programie Erasmus+:

Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu umowa KA103

Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi umowa KA107

Procedura organizacji współpracy międzynarodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Uczelnie, z którymi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu posiada ważne, podpisane umowy na wymianę studentów znajdują się tutaj.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Programu Erasmus+ , ul. Lwowska 9,  lub pod nr tel. 417 04 32.