Zasady uczestnictwa w Programie Erasmus+

Zasady uczestnictwa w Programie Erasmus+

Zasady uczestnictwa w Programie ERASMUS+
 

ROK AKADEMICKI 2019/2020
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu umowa KA103 –  link do strony
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi umowa KA107 – link do strony
Uchwała Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 36/2019 z dnia 25.06.2019r. – link do strony

ROK AKADEMICKI 2018/2019
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu umowa KA103 – link do strony 
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi umowa KA107 – link do strony 
Uchwała nr 52/2018 – link do strony

ROK AKADEMICKI 2017/2018
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego między krajami programu umowa KA103 – link do strony 
Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi umowa KA107 – link do strony