IA Aktywność naukowa kadry

IA Aktywność naukowa kadry

AKTYWNOŚĆ NAUKOWA KADRY DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU ARCHITEKTURY

Poza wymienionymi wcześniej działaniami w ramach organizacji, współorganizacji konferencji, sympozjum, warsztatów (prelekcje, referaty, publikacje). M.in.:

 • artykuł dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej Moskwiak I dr hab. inż. arch. Ewy Stachury Problems of protection and preservation of urban and architectural heritage of the 20th century architecture in Poland Modern Heritage – Identyfying, Assessing and Managing its Protection and Conservation ICOMOS – ISBN: 978-83- 940280-7- 7 Warszawa – Florence 2017, p. 195 – 206
 • artykuł dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej Moskwiak I dr inż. arch. Jarosława Figaszewskiego A Concept Of Multifuncional Wall – Energy System Integrated In A Single Wall W:  ACEE Architecture Civil Engineering Environment, Vol. 10, No. 1/2017, ISSN 1899-0142, the Silesian University of Technology, Gliwice, p. 5 – 10
 • artykuł dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej Moskwiak „Architectural Heritage in the process of creating the image of comtemporary”  na konferencji w Tiranie w Albanii
 • uczestnictwo dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej Moskwiak w konferencji w Lizbonie w Portugalii
 • publikacja dr inż. Henryka Zubla, pt.: Myślenie projektowe. Ogólne warunki powstawania konceptu w procesie projektowania architektonicznego, PWSZ 2016
 • Renewable Energy Sources (RES) and Sustainable Development Monograph[Scientific Editor]: Joanna Sokołowska Moskwiak W: TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SUSTAINABILITY DEVELOPMENT IN ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION Racibórz 2017 ISBN: 978-83-64423-53-6
 • udział w licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu odnawialnych źródeł energii. M.in. projekt Dom niezależny energetycznie – projektowanie” Bielsko – Biała (J. Figaszewski) oraz  „Postaw na słońce”- wokół energii i fotowoltaiki –  projekt szkolny org. Fundacja BOŚ wykłady dla młodzieży gimnazjalnej współpraca Gimnazjum nr 3 im Noblistów polskich
  w Gliwicach (J. Figaszewski, J. Sokołowska-Moskwiak)
 • udział dr inż. arch. Jarosława Figaszewskiego w Konferencji Naukowej „Dom Energooszczędny i Odnawialne Źródła Energii – DE&OZE” w dniach 20-21 października 2017, Wrocław
 • koordynacja i opieka nad kołami naukowymi “ARCHITEKTON” (J. Figaszewski) oraz StudioARCH (H. Zubel)