IA Konferencje, warsztaty, współpraca

IA Konferencje, warsztaty, współpraca

 • Współpraca z zagranicznymi uczelniami w ramach umowy ERASMUS:

  –  Selçuk University, Konya – Turcja
  –  Pamukkale University Denizli – Turcja
  –  International University of Sarajevo – Bośnia i Hercegowina
  –  University Beira Interior, Covilha – Portugalia
  –  University of Navarra, School of Architecture, Pamplona – Hiszpania
  –  VŚB Technical University of Ostrava Faculty of Civil Engineering – Czechy
  –  Universita Politecnica delle Marche, Ankona – Włochy
  –  Lusiada University Lisbona – Portugalia (podpisanie listu intencyjnego 2017)

 

 • Stała współpraca oraz współorganizacja i udział kadry dydaktycznej i studentów IA PWSZ w Raciborzu w warsztatach
  i konferencjach: Days of Architecture Sarajevo i Sarajevo Workshop – Urban And Architectural Design Problems In The Contemporary City: The Case Of Sarajevo International Conference and Workshop. Spatial interventions in a linear city. International University of Sarajevo (BiH), Silesian University of Technology in Gliwice (Poland), PWSZ University of  Racibórz (Poland). Sarajevo, maj/ listopad 2014-2017.

 

 • Międzynarodowe warsztaty „Energooszczędność i odnawialne źródła energii w budownictwie, architekturze
  i urbanistyce
  ” w ramach projektu „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice. Celem głównym projektu jest nawiązanie aktywnej współpracy Miasta Racibórz i społeczności akademickiej na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie OZE odnawialnych oraz rozpowszechnianie energetyki odnawialnej na pograniczu PL-Cz. Uczestnicy: IA PWSZ (studenci i kadra dydaktyczna), VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (kadra akademicka i doktoranci), Partnerstwo Miasta Racibórz. Racibórz, 7 czerwca 2017.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Infill city development in the heritage context Sarajevo, Pampeluna, Ostrava and Racibórz. Organizacja i udział. W gronie prelegentów znaleźli się wykładowcy: prof. Inmaculada Jimenez Caballero z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, a także prof. Adnan Zoranic, prof. John Dee (Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu) oraz prof. Firas Abdulhameed Salman Al-Douri z Uniwersytetu w Sarajewie. 3-7 kwietnia 2017
 • Międzynarodowe spotkanie podsumowujące warsztaty studenckie, które miało miejsce na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Obok prac z miejscowej uczelni zostały zaprezentowane koncepcje projektowe studentów III roku kierunku Architektura PWSZ w Raciborzu. Tematem prac były zespoły śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą OZE. Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko – czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
  z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice. Opava i Ostrava 24-26 i 29 marca 2017.
 • VIII Międzynarodowy Turniej Budowlany, Główny organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
  w Raciborzu, partnerzy: Wienerberger Ceramika Polska, Akademia Technik Malarskich Dekoral Professional – jednostka szkoleniowa PPG Deco Polska, ISOVER Saint-Gobain, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz Raciborska Izba Gospodarcza; w programie: warsztaty rysunkowe i okolicznościowe wykłady, Racibórz, 15-16 grudnia 2016

 

 • Współpraca Instytutu z Towarzystwem Urbanistów Polskich i Konserwatorem Wojewódzkim.
  Udział w XXVII Konkursie  o nagrodę TUP 0/ Katowice na najlepszą pracę dyplomową i kursową z zakresu urbanistyki, etap wewnętrzny, Racibórz, listopad 2016

 

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa OZE pt. Innowacje Technologiczne i Zrównoważony Rozwój w Architekturze  i w Budownictwie (Technical Innovations & Sustainable Development in Architecture & Urban Planning). Współpraca: Urząd Miasta Racibórz, Vysoká škola báňská  w Ostravie, Raciborska Izba Gospodarcza; Racibórz 20-21 października 2016 organizacja, udział, publikacje w opracowaniu.

 

 • Międzynarodowe Konkurs i Warsztaty dla Studentów pt: Wizje i Szanse dla Innowacyjnych Technologii w Architekturze Współczesnego Miasta, współpraca: Śląska Izba Architektów, goście: Politechnika Śląska, Politechnika Opolska, Vysoká škola báňská  w Ostravie, Racibórz, 20 października 2016

 

 • I Międzynarodowe Seminarium Architektoniczne pt. Architecture & Urban Design Problems in Lineal City, Racibórz, 8.06.2016r.

 

 • podpisanie umowy o współpracy z „Foundazione Romualdo del Bianco” we Florencji – 13.03.2016r. Współpraca z ośrodkiem we Florencji w latach ubiegłych.

 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI W ZAKRESIE ŚRODOWISKA LOKALNEGO BIZNESU I PRAKTYKI BUDOWLANYCH

 • Stała współpraca z władzami Miasta Racibórz. Projekty rewaloryzacji wybranych elementów przestrzeni miasta (m.in.
  pl. Długosza, ul. Długa, przestrzeń i budynek dworca PKP), prace studialne oraz uczestnictwo w dyskusji związanej
  z kształtem i jakością przestrzeni miejskiej.
 • Współpraca z Urzędem Miasta Rydułtowy. Projekty studialne, warsztaty, seminarium i dyskusje związane z wybranymi aspektami przestrzeni miasta Rydułtowy (m.in. Hałda Charlotta)
 • Współpraca ze Śląską Okręgową Izbą Architektów oraz SARP – Stowarzyszeniem Architektów Rzeczpospolitej Polskiej – gościnne wykłady, szkolenia dla architektów czynnych oraz przyszłych, wizyty przedstawicieli i członków Izby (konsultanci przy przeglądach prac studenckich) – stała współpraca od 31.08.2016r
 • Współpraca z Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.
 • Współpraca z firmą IZOSERWIS Izolacje budowlane.
 • Współpraca z firmą Domoterm Racibórz S.C.
 • Współpraca z firmą Ensol Energetyka Solarna Sp. z o.o.
 • Współpraca z firmą RAFAKO S.A. w zakresie odnawialnych źródeł energii.
 • pozyskanie firmy w organizowaniu praktyk  ACKEE GROUP Maria Strzeduła
 • liczne wyjazdy edukacyjne i szkoleniowe studentów architektury – m.in. zwiedzanie muzeum w obiekcie filtrów powolnych na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu przez studentów Architektury (czerwiec 2016) oraz edukacyjno-szkoleniowy wyjazd do Krakowskiego Parku Technologicznego – wykład „Doświadczenia polskich samorządów w tworzeniu kultury startup” (maj 2016)