Instytut Architektury – informacje o instytucie

Instytut Architektury – informacje o instytucie

ARCHITEKTURA

w Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu

Idea pomnażania doświadczeń i kontynuacji znanej w świecie

ŚLĄSKIEJ   SZKOŁY   ARCHITEKTURY

trafiła na przyjazny grunt w PWSZ w Raciborzu.


Twórcy kierunku gwarantują :

 • WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA – sprawdzony w praktyce dydaktycznej ,
 • NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZAWODU łącząc teorię z praktyką oraz sztukę z techniką,
 • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO STUDENTA.

Kadrę wykładowców stanowią znani profesorowie, praktycy z międzynarodowym doświadczeniem dydaktycznym
i projektowym z następujących uczelni:

 • Politechniki Śląskiej
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Oferujemy  B E Z P Ł A T N E   studia I stopnia (3,5 roku) zapewniające uzyskanie tytułu INŻYNIERA ARCHITEKTA umożliwiające podjęcie pracy w zakresie projektowania, w wykonawstwie oraz w nadzorze budowlanym.

Dyplom inżyniera architekta umożliwia kontynuację studiów na poziomie II stopnia na dowolnym wydziale architektury prowadzącym studia magisterskie zarówno w kraju jak i za granicą.

Otwiera przed Państwem swoje podwoje uczelnia o tradycjach sięgających 1945 roku.

Uczelnia zapewnia możliwość wymiany naukowej i dydaktycznej z partnerskimi uczelniami europejskimi w ramach Programu ERASMUS. Uczelnia nawiązała współpracę m.in. z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Czechach, Turcji, Bośni i Hercegowinie, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech oraz na Litwie i Łotwie.

Na uczelni istnieje m.in. prężne Studenckie Koło Fotografii Artystycznej z bardzo ambitnym programem działania, co dla studentów kierunku ARCHITEKTURA  może być doskonałym źródłem inspiracji twórczych.

Uczelnia oferuje BEZPŁATNY KURS PRZYGOTOWAWCZY, który jest niezwykle pomocny w opanowaniu właściwej dla przyszłych architektów sztuki przedstawienia i kreacji przestrzeni.

Zapewniamy możliwość zakwaterowania w przestronnym własnym Domem Studenckim i obiektami sportowymi

Czeka na Was Racibórz – średniowieczne miasto – rówieśnik Krakowa – o ambicjach nowoczesnego zarządzania / m. in. pierwszy w Europie certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

Miasto zapewnia BOGATĄ OFERTĘ KULTURALNĄ proponując takie cykliczne imprezy jak:

 • Festiwal Podróżniczy „ WIATRAKI”
 • Konwent Miłośników Fantastyki RPG Goblikon
 • Raciborski Festiwal Motywy Bluesa
 • IntroFestiwal
 • Dni Raciborza
 • Memoriał Raciborski
 • Juwenalia studenckie

i wiele innych równie ciekawych atrakcji.

Dla studentów spełniających stosowne kryteria zapewniamy stypendia studenckie.

Ilość miejsc ograniczona !