Instytut Architektury – Współpraca

Instytut Architektury – Współpraca

Więcej informacji o Interesariuszach znajdziesz TUTAJ

Kierunek: Architektura

KONFERENCJE, WARSZTATY ORAZ WSPÓŁPRACA Z INNYMI OŚRODKAMI NAUKOWO-DYDAKTYCZNYMI

 • Współpraca z zagranicznymi uczelniami w ramach umowy ERASMUS:
  –  Selçuk University, Konya – Turcja
  –  Pamukkale University Denizli – Turcja
  –  International University of Sarajevo – Bośnia i Hercegowina
  –  University Beira Interior, Covilha – Portugalia
  –  University of Navarra, School of Architecture, Pamplona – Hiszpania
  –  VŚB Technical University of Ostrava Faculty of Civil Engineering – Czechy
  –  Universita Politecnica delle Marche, Ankona – Włochy
  –  Lusiada University Lisbona – Portugalia (podpisanie listu intencyjnego 2017)
 • Stała współpraca oraz współorganizacja i udział kadry dydaktycznej i studentów IA PWSZ w Raciborzu (obecnie: ANS w Raciborzu) w warsztatach i konferencjach: Days of Architecture Sarajevo i Sarajevo Workshop – Urban And Architectural Design Problems In The Contemporary City: The Case Of Sarajevo International Conference and Workshop. Spatial interventions in a linear city. International University of Sarajevo (BiH), Silesian University of Technology in Gliwice (Poland), PWSZ University of Racibórz (Poland). Sarajevo, maj/listopad 2014-2017.
 • Międzynarodowe warsztaty „Energooszczędność i odnawialne źródła energii w budownictwie, architekturze i urbanistyce” w ramach projektu „Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko-czeskim”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice. Celem głównym projektu jest nawiązanie aktywnej współpracy Miasta Racibórz i społeczności akademickiej na rzecz ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie OZE odnawialnych oraz rozpowszechnianie energetyki odnawialnej na pograniczu PL-Cz. Uczestnicy: IA PWSZ (studenci i kadra dydaktyczna), VSB – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (kadra akademicka i doktoranci), Partnerstwo Miasta Racibórz. Racibórz, 7 czerwca 2017.
 • Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Infill city development in the heritage context Sarajevo, Pampeluna, Ostrava and Racibórz. Organizacja i udział. W gronie prelegentów znaleźli się wykładowcy: prof. Inmaculada Jimenez Caballero z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie, a także prof. Adnan Zoranic, prof. John Dee (Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu) oraz prof. Firas Abdulhameed Salman Al-Douri z Uniwersytetu w Sarajewie. 3-7 kwietnia 2017.
 • Międzynarodowe spotkanie podsumowujące warsztaty studenckie, które miało miejsce na Wydziale Budownictwa Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. Obok prac z miejscowej uczelni zostały zaprezentowane koncepcje projektowe studentów III roku kierunku Architektura PWSZ w Raciborzu (obecnie: ANS w Raciborzu). Tematem prac były zespoły śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą OZE. Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Edukacja i promocja w zakresie OZE na pograniczu polsko – czeskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP Przekraczamy Granice. Opava i Ostrava 24-26 i 29 marca 2017.
 • VIII Międzynarodowy Turniej Budowlany, Główny organizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, partnerzy: Wienerberger Ceramika Polska, Akademia Technik Malarskich Dekoral Professional – jednostka szkoleniowa PPG Deco Polska, ISOVER Saint-Gobain, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz Raciborska Izba Gospodarcza; w programie: warsztaty rysunkowe i okolicznościowe wykłady, Racibórz, 15-16 grudnia 2016.
 • Współpraca Instytutu z Towarzystwem Urbanistów Polskich i Konserwatorem Wojewódzkim. Udział w XXVII Konkursie  o nagrodę TUP 0/ Katowice na najlepszą pracę dyplomową i kursową z zakresu urbanistyki, etap wewnętrzny, Racibórz, listopad 2016.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa OZE pt. Innowacje Technologiczne i Zrównoważony Rozwój w Architekturze i w Budownictwie (Technical Innovations & Sustainable Development in Architecture & Urban Planning). Współpraca: Urząd Miasta Racibórz, Vysoká škola báňská w Ostravie, Raciborska Izba Gospodarcza; Racibórz 20-21 października 2016 organizacja, udział, publikacje w opracowaniu.
 • Międzynarodowe Konkurs i Warsztaty dla Studentów pt: Wizje i Szanse dla Innowacyjnych Technologii w Architekturze Współczesnego Miasta, współpraca: Śląska Izba Architektów, goście: Politechnika Śląska, Politechnika Opolska, Vysoká škola báňská w Ostravie, Racibórz, 20 października 2016.
 • I Międzynarodowe Seminarium Architektoniczne pt. Architecture & Urban Design Problems in Lineal City, Racibórz, 8.06.2016 r.
 • Podpisanie umowy o współpracy z „Foundazione Romualdo del Bianco” we Florencji – 13.03.2016r. Współpraca z ośrodkiem we Florencji w latach ubiegłych.
 • Współpraca Instytutu ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzielnicy Studzienna, Racibórz 2018-2019.
 • Konkurs i wystawa prac dyplomowych na opracowanie architektoniczno-urbanistycznej nowej sali gimnastycznej przy ZSP nr 4 w Raciborzu Studziennej, Racibórz 2019.
 • Seminarium naukowe i warsztaty studenckie pn. „Rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Szalejewie”, Racibórz 11-12.01.2019.
 • Współpraca Instytutu z Towarzystwem Urbanistów Polskich udział (online) w XXXI finale konkursu śląskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach na najlepszą pracę dyplomową województwa śląskiego, listopad 2020.
 • Współpraca Instytutu z Fundacją na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury, 2022.

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

2 marca w siedzibie głównej Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu miało miejsce spotkanie Dyrekcji Instytutu Architektury dr inż. arch. Joanny Sokołowskiej-Moskwiak, prof. ANS z przedstawicielami instytucji, które jako interesariusze zewnętrzni od lat w ramach współpracy umożliwiają promocję działalności zarówno kadry jak i studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Z uwagi na charakter oraz funkcję tych instytucji (Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Raciborskie Centrum Kultury, Galeria GAWRA z siedzibą w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Zamek Piastowski, Galeria w Starym Opactwie Cysterskim w Rudach) kontakty te ukierunkowane są głównie na prezentację dorobku artystycznego kadry, jak również efekty dydaktyki artystycznej poszczególnych pracowni. W ramach współpracy organizowane są wystawy indywidualne i zbiorowe twórczości artystycznej artystów-pedagogów oraz studentów, mające na celu wymianę doświadczeń oraz promocję współpracujących partnerów. Podczas spotkania dokonano analizy programu kształcenia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Pani Beata Paduch – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, zwróciła uwagę na długoletnią współpracę pomiędzy Uczelnią i Liceum Sztuk Plastycznych ZSO1 w Raciborzu (wspólne spotkania, warsztaty, plenery, wystawy, akcje artystyczno-edukacyjne uczniów ZSO1 i studentów – członków Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON).

W trakcie dyskusji rozważano różnego rodzaju propozycje zmian w programie w kolejnym cyklu kształcenia. Obecny na spotkaniu Pan wiceprezydent Miasta Racibórz – Dawid Wacławczyk zwrócił uwagę na potrzebę kształcenia specjalistów w zakresie grafiki edytorskiej. Pani dr Joanna Maksym-Benczew zaproponowała wzbogacenie programu o nowe media. Z kolei przedstawiciel Pan Zygmunt Kandora przedstawił różne możliwości realizacji praktyk zawodowych na terenie Gminy Rudnik (grafika edytorska, prace konserwatorskie, plenery artystyczne, grafika ilustracyjna). Pani Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej podkreśliła fakt braku rzemieślników (snycerstwo, pozłotnictwo, sztukatorstwo, konserwacja). Uwagi interesariuszy zewnętrznych zostaną szczegółowo przeanalizowane przez Instytutowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia i w miarę możliwości uwzględnione przy konstrukcji programu na nowy cykl kształcenia.

Artykuły