Instytut Architektury – Infrastruktura

Instytut Architektury – Infrastruktura

Pracownia fotografii

Pracownia malarstwa

Pracownia grafiki

Pracownia sztuki użytkowej

Pracownia komputerowa

Pracownia budownictwa

Sala wykładowa

Sala dydaktyczna

Czytelnia i biblioteka

Miejsca dla studenta

Centrum Digitalizacji - Pracownia multimediów