IA Struktura

IA Struktura

Struktura Instytutu Architektury

Kierunek ARCHITEKTURA


ZAKŁAD PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

dr inż. arch. Henryk ZUBEL – kierownik Zakładu

dr inż. arch. Wiesław OLEJKO

 

ZAKŁAD TECHNOLOGII INNOWACYJNYCH I PROJEKTOWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO

prof. dr hab. inż. arch. Jacek WŁODARCZYK – kierownik Zakładu

dr inż. arch. Jarosław FIGASZEWSKI

 

ZAKŁAD PODSTAW KOMPOZYCJI I HISTORII ARCHITEKTURY

dr inż. arch. Beata KUC – SŁUSZNIAK – kierownik Zakładu

dr inż. arch. Joanna SOKOŁOWSKA – MOSKWIAK

dr inż. arch. Adam BEDNARSKI