IKFIZ Kadra dydaktyczna

IKFIZ Kadra dydaktyczna

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
dr Witold Galiński
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Jarosław Gasilewski
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
mgr Marek Jendrysek
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
dr Agnieszka Kosmol-Żok
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
mgr Lukoszek Janusz
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
mgr Sebastian Pierchała
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
dr Andrzej Samołyk
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia, Pracownik
Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia, Pracownik
Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia
dr nowosielska swadzba
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
mgr Joanna Toniarz
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
mgr Grzegorz Wachowski
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
mgr Grzegorz Wawoczny
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instruktor kierunku Pielęgniarstwo
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia
dr Danuta Zwolińska
Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia