Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia – Koła naukowe

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia – Koła naukowe

Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego

Koło Naukowe Kierunku Pielęgniarstwo „Pielęgniarstwo w Nauce i Praktyce”