IKFIZ Kontakt

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ i ZDROWIA

SEKRETARIAT
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 8:00 – 15:00

Biuro: A336
tel. 32 415 50 20 wew. 245
e-mail: ikfiz@pwsz.raciborz.edu.pl