Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia – Kontakt

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia – Kontakt

Sekretariat: A336
mgr Elżbieta Dankiewicz
tel. +48 32 415 50 20 wew. 245
elzbieta.dankiewicz@akademiarac.edu.pl

 

DYREKTOR
INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

dr Andrzej Samołyk
tel. +48 32 415 50 20 wew. 247
andrzej.samolyk@akademiarac.edu.pl
Piętro II pokój A336

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

dr Marek Sroka
tel. +48 32 415 50 20 wew. 246
marek.sroka@akademiarac.edu.pl
Piętro II pokój A336

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

dr Elżbieta Kania
tel. +48 32 415 50 20 wew. 246
elzbieta.kania@akademiarac.edu.pl
Piętro II pokój A336