Instytut Neofilologii – Koła naukowe

Instytut Neofilologii – Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Bohemistów

Wniosek o powołanie Koła został złożony w Rektoracie w styczniu 2006 r., ale prawnie zostało ono zarejestrowane w maju 2006 r. Funkcję opiekuna naukowego Koła pełni dr Justyna Pietrzykowska.

Główne cele jakie postawili sobie członkowie Koła, to:

    • Rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu czeskiej literatury,  kultury i językoznawstwa.
    • Podnoszenie kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy nauczyciela języka czeskiego i w pracy tłumacza.
    • Promowanie kierunku poprzez angażowanie się w różne akcje i wydarzenia.
    • Nawiązywanie kontaktów z innymi studentami Bohemistyki z Czech.

Członkowie zarządu Studenckiego Koła Naukowego Bohemistów w roku akademickim 2022/2023:

Przewodnicząca: Anna Tyc

Zastępca: Monika Rydz

Skarbnik: Sylwia Lisek 

Redakcja strony Facebookowej studentów filologii – języka czeskiego: Natalia Szefer oraz Adam Tyc

Zapraszamy do odwiedzania strony fb: https://pl-pl.facebook.com/raciborscybohemisci/

Studenckie Koło Naukowe Acronymum

Studenckie Koło Naukowe 

Od lipca 2016 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (obecnie: Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu) działa Studenckie Koło Naukowe Acronymum. Od swojego początku pozwala swoim członkom na rozwijanie zainteresowań związanych z przekładem i językoznawstwem. Udział w działaniach Koła umożliwia studentom poszerzanie wiedzy i rozbudzanie oraz pielęgnowanie swoich pasji, a także dzielenie się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami, niekoniecznie zawsze będącymi wstępem do przyszłej pracy naukowej. To miejsce, w którym można sobie uświadomić i sprecyzować własne zainteresowania w konfrontacji z nieznanymi do tej pory, właśnie co odkrywanymi obszarami nauki. To miejsce na naukową niepoprawność, na włączenie myślenia lateralnego, odejście od sylabusów. W trakcie spotkań Koła, jego członkowie często zapoznają się np. z nowymi kluczowymi pojęciami językoznawstwa, zgłębiają podstawy przekładów poezji i tworzenia tłumaczeń ścieżek dźwiękowych czy napisów w filmach. Spotkania Koła Naukowego pozwalają członkom odkryć swoje talenty i określać również przyszłą ścieżkę zawodową. Działania Koła nastawione są na rozwój i wspieranie młodych adeptów nauki, nawiązywanie różnorodnych kontaktów zewnętrznych, a także na poszerzanie możliwości publikacji wspólnych dokonań.

Opiekun Koła: dr Jacek Molęda