Instytut Neofilologii – Koła naukowe

Instytut Neofilologii – Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe Bohemistów

Wniosek o powołanie Koła został złożony w Rektoracie w styczniu 2006 r., ale prawnie zostało ono zarejestrowane w maju 2006 r. Funkcję opiekuna naukowego Koła pełni dr Justyna Pietrzykowska.

Główne cele jakie postawili sobie członkowie Koła, to:

    • Rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczeń oraz wiedzy z zakresu czeskiej literatury,  kultury i językoznawstwa.
    • Podnoszenie kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności, przydatnych w pracy nauczyciela języka czeskiego i w pracy tłumacza.
    • Promowanie kierunku poprzez angażowanie się w różne akcje i wydarzenia.
    • Nawiązywanie kontaktów z innymi studentami Bohemistyki z Czech.

Członkowie zarządu Studenckiego Koła Naukowego Bohemistów w roku akademickim 2022/2023:

Przewodnicząca: Anna Tyc

Zastępca: Monika Rydz

Skarbnik: Sylwia Lisek 

Redakcja strony Facebookowej studentów filologii – języka czeskiego: Natalia Szefer oraz Adam Tyc

Zapraszamy do odwiedzania strony fb: https://pl-pl.facebook.com/raciborscybohemisci/

 

Studenckie Koło Naukowe Acronymum 

Studenckie Koło Naukowe 

Od lipca 2016 roku na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej działa Studenckie Koło Naukowe Acronymum.  Od swojego początku pozwala swoim członkom na rozwijanie zainteresowań związanych z przekładem i językoznawstwem. Udział w działaniach Koła umożliwia studentom poszerzanie wiedzy i rozbudzanie oraz pielęgnowanie swoich pasji, a także dzielenie się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami, niekoniecznie zawsze będącymi wstępem do przyszłej pracy naukowej. To, miejsce, w którym można sobie uświadomić i sprecyzować własne zainteresowania w konfrontacji z nieznanymi do tej pory, właśnie co odkrywanymi obszarami nauki. To miejsce na naukową niepoprawność, na włączenie myślenia lateralnego, odejście od sylabusów. W trakcie spotkań Koła, jego członkowie często zapoznają się np. z nowymi kluczowymi pojęciami językoznawstwa, zgłębiają podstawy przekładów poezji i tworzenia tłumaczeń ścieżek dźwiękowych czy napisów w filmach. Spotkania Koła Naukowego pozwalają członkom odkryć swoje talenty i określać również przyszłą ścieżkę zawodową. Działania Koła nastawione są na rozwój i wspieranie młodych adeptów nauki, nawiązywanie różnorodnych kontaktów zewnętrznych, a także na poszerzanie możliwości publikacji wspólnych dokonań.

Opiekun Koła: dr Jacek Molęda