ISS Kontakt

DYREKTOR INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH

dr Dariusz Chojecki

tel. +48 32 415-50-20 wew. 241
Piętro II pokój A322

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH

dr inż. Juliusz Kieś

tel. +48 32 415-50-20 wew. 242
Piętro II pokój A 321

 

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH

dr Zbigniew Wieczorek

tel. +48 32 415-50-20 wew. 242
Piętro II pokój A 321

 

Biuro: A321
mgr Dorota Chromiec

tel. 32 415 50 20 wew. 240
e-mail: dorota.chromiec@pwszrac.pl