Instytut Studiów Społecznych – Kontakt

Instytut Studiów Społecznych – Kontakt

Sekretariat: A321
mgr Dorota Chromiec
tel. +48 32 415 50 20 wew. 240
dorota.chromiec@akademiarac.edu.pl 

 

DYREKTOR
INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH

dr Dariusz Chojecki
tel. +48 32 415 50 20 wew. 241
dariusz.chojecki@akademiarac.edu.pl
Piętro II pokój A 322

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH

dr Mariusz Koroblowski
tel. +48 32 415 50 20 wew. 242
mariusz.koroblowski@akademiarac.edu.pl
Piętro II pokój A 324

 

ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH

dr Zbigniew Wieczorek
tel. +48 32 415 50 20 wew. 242
zbigniew.wieczorek@akademiarac.edu.pl
Piętro II pokój A 324