Instytut Studiów Społecznych – Informacje ogólne

Instytut Studiów Społecznych – Informacje ogólne

Instytut Studiów Społecznych został powołany 2 października 2003 r. (Uchwała Senatu Uczelni nr 10/2003).

Administracja

Bezpieczeństwo państwa

Administracja

Instytut prowadzi kształcenie na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku Administracja ze specjalnościami:

  • administracja publiczna
  • administracja gospodarcza
 •  

Bezpieczeństwo państwa

Instytut prowadzi kształcenie na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku Bezpieczeństwo państwa ze specjalnościami:

  • bezpieczeństwo polityczno-militarne
  • bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne

Instytut Studiów Społecznych został powołany 2 października 2003 r. (Uchwała Senatu Uczelni nr 10/2003).

Instytut prowadzi kształcenie na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym na kierunkach:

 1. Administracja ze specjalnościami:
  • administracja publiczna
  • administracja gospodarcza
 1. Bezpieczeństwo Państwa ze specjalnościami:
  • bezpieczeństwo polityczno-militarne
  • bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne