Instytut Studiów Społecznych – O instytucie

Instytut Studiów Społecznych – O instytucie

Instytut Studiów Społecznych został powołany 2 października 2003 r. (Uchwała Senatu Uczelni nr 10/2003).

Instytut prowadzi kształcenie na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym na kierunkach

  1. Administracja ze specjalnościami:

– administracja publiczna

– administracja gospodarcza

  1. Bezpieczeństwo Państwa ze specjalnościami

– bezpieczeństwo polityczno-militarne

– bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne