Instytut Techniki – Współpraca z przedsiębiorstwami

Instytut Techniki – Współpraca z przedsiębiorstwami

Informacje o współpracy z przedsiębiorstwami

Siltegro_GBS5

Siltegro sp. z o. o.

Przy współpracy z firmą Siltegro sp. z o. o. z Raszczyc, oferującą montaż kontraktowy elektroniki (EMS) oraz projektowanie dedykowanej elektroniki dla zastosowań przemysłowych, została wykonana praca inżynierska pt. „Projekt wspomagania obsługi pasieki”.

Celem pracy wykonanej przez pana Witolda Pietrzaka pod kierunkiem dr inż. Wiktorii Kalus było zaprojektowanie i zbudowanie urządzenia elektronicznego sterowanego mikroprocesorem, służącego do zbierania informacji z bezprzewodowych wag pasiecznych oraz innych czujników umieszczonych w ulach na terenie pasieki. Zebrane w pasiece dane przekazywane są do internetu poprzez systemy łączności GSM/LTE/LoRaWAN. Urządzenie jest przenośne, zasilane z wbudowanych akumulatorów i może być podstawowym składnikiem monitoringu systemu pasiecznego w celu uzyskania konkretnej informacji o stanie roju pszczół oraz uli znajdujących się w pasiece, na podstawie której pszczelarz określi dalsze działania związane z hodowlą.

W pracy uwzględniono wymagania projektowe zaproponowane przez firmę Siltegro sp. z o. o., która od kilkunastu lat współpracuje z największymi światowymi producentami sprzętu i akcesoriów dla pszczelarzy oraz przemysłu pszczelarskiego, dostarczając sterowniki i moduły elektroniczne stosowane we współczesnych urządzeniach pasiecznych. Firma Siltegro planuje wdrożenie zaprojektowanego urządzenia do produkcji seryjnej i sprzedaży.

for_control

FOR CONTROL Automatyka Przemysłowa

W ramach współpracy z firmą FOR CONTROL Automatyka Przemysłowa zrealizowano projekt inżynierski, który jest odzwierciedleniem obecnego zapotrzebowania przemysłu na zrobotyzowane stanowiska spawalnicze o uniwersalnym charakterze.

Pan inż. Adam Sowa zaprojektował, wykonał oraz zaprogramował stanowisko oparte o robota Kawasaki BA006L dedykowanego do projektów wymagających spawania, Posiadającego nominalną nośność 6kg oraz wyposażonego w sprzęgło magnetyczne zabezpieczające palnik. Głównym elementem pozwalających określić stanowisko uniwersalnym jest belka spawalnicza firmy Siegmund oparta o system mocowań fi28. Dzięki zastosowaniu takiego rodzaju mocowania, szybkość przezbrojenia oraz cena jednostkowa bazy spawalniczej jest znikoma. Dodatkowa oś wynikająca z zamocowania Belki na obrotnik firmy ASTOR PST750-H1 pozwala w pełni wykorzystać przestrzeń roboczą belki. Elementy zostały podniesione na wysokość przewidzianą w zasadach projektowania ergonomicznych stanowisk tak by ułatwić pracownikowi.  Po optymalnym rozłożeniu masy belki jak i obciążenia dodatkowego nośność stanowiska wynosi 750kg co pozwala na dosyć szerokie możliwości, jeśli chodzi o spawane elementy. Warto wspomnieć, że długość belki to 2m co pozwala na optymalną pracę jednej osoby na takim stanowisku, czy też możliwość wydzielenia poszczególnych sekcji, na belce.

Projekty tego typu pokazują, że nasi studenci, dzięki praktycznemu profilowi studiów bardzo szybko wdrażają się w przemysł, a dzięki zdobytej wiedzy potrafią realizować projekty na bardzo wysokim poziomie.  

Felder Group

Felder Group Polska sp. z o. o.

W ramach współpracy z firmą Felder Group Polska sp. z o. o. zrealizowano projekt inżynierski, który bezpośrednio opowiada na zapotrzebowanie przemysłu. 

Projekt pana Przemysława Stryczka: „Projekt oraz wykonanie systemu środków spryskujących do okleiniarek wąskich płaszczyzn używanych w przemyśle meblarskim” zrealizowano pod kierownictwem dr inż. Piotra Wilka. Celem pracy była budowa automatycznego systemu czyszczącego, który pozwoliłby zredukować nakład pracy ręcznej przy produkcji mebli. Zaprojektowany system został zamontowany oraz przetestowany w okleiniarce FORMAT4 tempora F400 45.03L. Układ sterowania został podłączony do istniejącej instalacji elektrycznej obrabiarki. Działanie systemu spryskującego zostało oparte na sterowniku APB 12MRDL, który został zaprogramowany przy pomocy dedykowanego oprogramowania w języku FBD. 

Czujnik indukcyjny zamontowany na początku obrabiarki mierzy długość elementu, przez co sterownik PLC daje w odpowiednim momencie sygnał do dysz spryskujących, aby te zaczęły i kończyły podawanie środka czyszczącego. Jako panel operatorski HMI zastosowano panel ARRAY SH-300, przy pomocy którego operator maszyny może aktywować lub dezaktywować podawanie odpowiedniego środka spryskującego, a także odpowietrzyć układ. 

Ponadto w przypadku awarii systemu na panelu zapali się czerwona lampa ostrzegawcza oraz pojawi się komunikat błędu.

20210506_141331

Pivexin Technology

Firma Pivexin Technolgy z Babic, przekazała napędy prądu stałego i podzespoły do budowy stanowiska dydaktycznego na rzecz Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu.

Pan Adam Mandera wykonał i zrealizował projekt inżynierski na temat „Sterowanie silnikami prądu stałego DC i BLDC za pomocą mikrokontrolera”, którego opiekunem był dr inż. Leszek Gomółka.

Zbudowane stanowisko wykorzystywane będzie do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z zakresu sterowania silnikami DC (szczotkowymi) oraz BLDC (bezszczotkowymi) ze szczególnym uwzględnieniem na sposób sterowania, właściwości użytkowe oraz wykazanie głównych wad i zalet obu typów napędów.

Należy wspomnieć, że Instytut Techniki od kilku lat jest związany z firmą Pivexin Technology, poprzez współpracę w zakresie szkoleń studentów kierunku Automatyka i robotyka, gdzie zdobywają wiedzę i praktykę z zakresu budowy napędów, sterowania i programowania podzespołów AKPiA.

jsw systems

JSW IT Systems

W ramach współpracy z firmą JSW IT SYSTEMS sp. z o.o. zrealizowano projekt inżynierski który bezpośrednio opowiada na zapotrzebowanie przemysłu.

Inż. Radosław Sendecki, w 2021 roku zakończył studia na kierunku Automatyka i robotyka. Opiekunem pracy pt. „Wizualizacja pracy zestawu pompowego w systemie SCADA” był dr inż. hab. Włodzimierz Stanisławski.

System SCADA służy do wizualizacji procesu technologicznego oraz zdalnego nadzoru. Dzięki systemowi utworzonemu przez inż. Radosława Sendeckiego, możliwe jest zdalne sterowanie pompami, które znajdują się 1000 metrów pod ziemią. Zadaniem przedmiotowych zestawów pompowych jest pompowanie wody, w celu uniknięcia zalania rejonu Kopalni, co spowodowałoby znaczne straty materialne oraz niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia pracowników. Pompy pracują w niekorzystnym i niebezpiecznym dla człowieka środowisku oraz są zlokalizowane z dala od szybów zjazdowych oraz tras pojazdów kopalnianych. Oznacza to, że utrudnione jest za równo lokalne sterowanie pompami jak i nadzór nad ich prawidłową pracą. Dzięki wizualizacji zestawu pompowego w systemie SCADA, możliwe jest wykonywanie czynności ruchowych oraz nadzór nad procesem pompowania wody z dogodnego miejsca, np. z dyspozytorni znajdującej się na powierzchni.

Wizualizacja w systemie SCADA została zaplanowana, zaprojektowana oraz wykonana przez inż. Radosława Sendeckiego, a na dzień dzisiejszy jest już wdrożona w jednej z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej – KWK Pniówek. Zdobycie wymaganych kompetencji do zbudowania systemu, nie byłoby możliwe, gdyby nie nabyta wiedza i praktyka w PWSZ w Raciborzu oraz podczas pracy w JSW IT SYSTEMS.

pivexin2020

Pivexin Technology

W ramach współpracy firma Pivexin Technology przekazała stanowisko dydaktyczne na rzecz Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu.

Stanowisko to efekt realizowanego w Instytucie Techniki projektu inżynierskiego Pana Leszka Gomółki. Temat projektu zrealizowanego pod kierownictwem dr inż. Piotr Wilka to: „Budowa stanowiska dydaktycznego do wyznaczania własności napędów hybrydowych”. Zasadniczym celem pracy było zaprojektowanie i budowa stanowiska dydaktycznego, za pomocą którego można badać własności ruchowe napędów hybrydowych, jakimi są silniki serwokrokowe oraz możliwości ich diagnozowania i symulacji ruchu z wykorzystaniem darmowych narzędzi i oprogramowania.

Praca inżynierska ukierunkowana była na wykazanie związku pomiędzy zmianą parametrów silników hybrydowych pod wpływem zmiany dynamiki układu. Przeprowadzono wstępną analizę możliwości wyznaczania podstawowych własności elektrycznych napędu zabudowanego w stanowisko, wykorzystując dostępne bloki narzędziowe do sterowania i tuningu napędu.

Na stanowisku prowadzone będą zajęcia z zakresu sterowania napędami serwokrokowymi z uwzględnieniem wpływy oddziaływania bezwładności na właściwości silników hybrydowych.

Instytut Techniki od lat współpracuje z firmą Pivexin Technology, która tworzy wyposażenie dla przemysłu, oferując klientom najlepsze rozwiązania technologiczne z zakresu automatyki i pneumatyki: części, silniki i amortyzatory. Firma ta zatrudnia już naszych absolwentów oraz organizuje praktyki studenckie.

Menos_fabryka

Menos sp. z o. o.

W ramach współpracy z firmą Menos sp. z o. o. zrealizowano projekt inżynierski który bezpośrednio opowiada na zapotrzebowanie przemysłu. Projekt Pana Jarosława Wcisło: „Układ zautomatyzowania aplikacji taśmy do zrywek i taśmy dwustronnej” zrealizowano pod kierownictwem dr inż. Małgorzaty Kuchty.

Celem pracy była budowa układu sterującego aplikatorami taśm (dwustronnej oraz zrywki), niezależnego od układu sterującego zespołem transportowym. Układ sterujący aplikatorami został wykonany na platformie Arduino. Podstawowe funkcje programu, który został napisany dla tego układu, są następujące: wybór na wyświetlaczu LCD długości fragmentów taśm na obu aplikatorach, oczekiwanie na sygnał rozpoczynający cykl oraz sterowanie aplikatorami zależnie od ustawionych długości taśm.

Barmix

Barmix

Inż. Sebastian Składny, w 2018 roku zakończył studia na kierunku Automatyka i robotyka. W ramach swojego projektu inżynierskiego pod tytułem: „Zastosowanie platformy programistycznej Arduino w procesie sterowania automatem do serwowania drinków” wykonał swojego pierwszego Barmixa. Dzisiaj Sebastian jest właścicielem firmy zajmującej się wyposażaniem oraz sprzedażą skonstruowanych przez siebie i udoskonalanych Bamixów. Pomysł realizacji podsunął mu wykładowca na jednym z wykładów. Maszyna wzbudziła duże zainteresowanie już na przeglądzie projektów inżynierskich, dlatego zrodziła się koncepcja biznesowa oparta na wyniku pracy inżynierskiej.

Barmix to bardzo proste i intuicyjne urządzenie. Automat posiada zaprogramowane menu, w można znaleźć drinki alkoholowe jak i bezalkoholowe. Wystarczy napełnić pojemniki poszczególnymi składnikami. Wybrać na klawiaturze drink, który chcemy skosztować i cieszyć się pysznym koktajlem. Aktualnie są trzy wersje automatów: Barmix z sama klawiatura, Barmix z klawiaturą i tabletem pełniącym funkcje informacyjną oraz Barmix z funkcją płatności kartą.