Instytut Techniki – współpraca z przedsiębiorstwami

Instytut Techniki – współpraca z przedsiębiorstwami

Informacje o współpracy z przedsiębiorstwami

Pivexin Technology

Firma Pivexin Technolgy z Babic, przekazała napędy prądu stałego i podzespoły do budowy stanowiska dydaktycznego na rzecz Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu.

Pan Adam Mandera wykonał i zrealizował projekt inżynierski na temat „Sterowanie silnikami prądu stałego DC i BLDC za pomocą mikrokontrolera”, którego opiekunem był dr inż. Leszek Gomółka.

Zbudowane stanowisko wykorzystywane będzie do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z zakresu sterowania silnikami DC (szczotkowymi) oraz BLDC (bezszczotkowymi) ze szczególnym uwzględnieniem na sposób sterowania, właściwości użytkowe oraz wykazanie głównych wad i zalet obu typów napędów.

Należy wspomnieć, że Instytut Techniki od kilku lat jest związany z firmą Pivexin Technology, poprzez współpracę w zakresie szkoleń studentów kierunku Automatyka i Robotyka, gdzie zdobywają wiedzę i praktykę z zakresu budowy napędów, sterowania i programowania podzespołów AKPiA.

JSW IT Systems

W ramach współpracy z firmą JSW IT SYSTEMS sp. z o.o. zrealizowano projekt inżynierski który bezpośrednio opowiada na zapotrzebowanie przemysłu.

Inż. Radosław Sendecki, w 2021 roku zakończył studia na kierunku Automatyka i robotyka. Opiekunem pracy pt. „Wizualizacja pracy zestawu pompowego w systemie SCADA” był dr inż. hab. Włodzimierz Stanisławski.

System SCADA służy do wizualizacji procesu technologicznego oraz zdalnego nadzoru. Dzięki systemowi utworzonemu przez inż. Radosława Sendeckiego, możliwe jest zdalne sterowanie pompami, które znajdują się 1000 metrów pod ziemią. Zadaniem przedmiotowych zestawów pompowych jest pompowanie wody, w celu uniknięcia zalania rejonu Kopalni, co spowodowałoby znaczne straty materialne oraz niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia pracowników. Pompy pracują w niekorzystnym i niebezpiecznym dla człowieka środowisku oraz są zlokalizowane z dala od szybów zjazdowych oraz tras pojazdów kopalnianych. Oznacza to, że utrudnione jest za równo lokalne sterowanie pompami jak i nadzór nad ich prawidłową pracą. Dzięki wizualizacji zestawu pompowego w systemie SCADA, możliwe jest wykonywanie czynności ruchowych oraz nadzór nad procesem pompowania wody z dogodnego miejsca, np. z dyspozytorni znajdującej się na powierzchni.

Wizualizacja w systemie SCADA została zaplanowana, zaprojektowana oraz wykonana przez inż. Radosława Sendeckiego, a na dzień dzisiejszy jest już wdrożona w jednej z kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej – KWK Pniówek. Zdobycie wymaganych kompetencji do zbudowania systemu, nie byłoby możliwe, gdyby nie nabyta wiedza i praktyka w PWSZ w Raciborzu oraz podczas pracy w JSW IT SYSTEMS.

Pivexin Technology

W ramach współpracy firma Pivexin Technology przekazała stanowisko dydaktyczne na rzecz Instytutu Techniki PWSZ w Raciborzu.

Stanowisko to efekt realizowanego w Instytucie Techniki projektu inżynierskiego Pana Leszka Gomółki. Temat projektu zrealizowanego pod kierownictwem dr inż. Piotr Wilka to: „Budowa stanowiska dydaktycznego do wyznaczania własności napędów hybrydowych”. Zasadniczym celem pracy było zaprojektowanie i budowa stanowiska dydaktycznego, za pomocą którego można badać własności ruchowe napędów hybrydowych, jakimi są silniki serwokrokowe oraz możliwości ich diagnozowania i symulacji ruchu z wykorzystaniem darmowych narzędzi i oprogramowania.

Praca inżynierska ukierunkowana była na wykazanie związku pomiędzy zmianą parametrów silników hybrydowych pod wpływem zmiany dynamiki układu. Przeprowadzono wstępną analizę możliwości wyznaczania podstawowych własności elektrycznych napędu zabudowanego w stanowisko, wykorzystując dostępne bloki narzędziowe do sterowania i tuningu napędu.

Na stanowisku prowadzone będą zajęcia z zakresu sterowania napędami serwokrokowymi z uwzględnieniem wpływy oddziaływania bezwładności na właściwości silników hybrydowych.

Instytut Techniki od lat współpracuje z firmą Pivexin Technology, która tworzy wyposażenie dla przemysłu, oferując klientom najlepsze rozwiązania technologiczne z zakresu automatyki i pneumatyki: części, silniki i amortyzatory. Firma ta zatrudnia już naszych absolwentów oraz organizuje praktyki studenckie.

Menos sp. z o.o.

W ramach współpracy z firmą Menos sp. z o.o. zrealizowano projekt inżynierski który bezpośrednio opowiada na zapotrzebowanie przemysłu. Projekt Pana Jarosława Wcisło: „Układ zautomatyzowania aplikacji taśmy do zrywek i taśmy dwustronnej” zrealizowano pod kierownictwem dr inż. Małgorzaty Kuchty.

Celem pracy była budowa układu sterującego aplikatorami taśm (dwustronnej oraz zrywki), niezależnego od układu sterującego zespołem transportowym. Układ sterujący aplikatorami został wykonany na platformie Arduino. Podstawowe funkcje programu, który został napisany dla tego układu, są następujące: wybór na wyświetlaczu LCD długości fragmentów taśm na obu aplikatorach, oczekiwanie na sygnał rozpoczynający cykl oraz sterowanie aplikatorami zależnie od ustawionych długości taśm.

Menos sp. z o.o.

Inż. Sebastian Składny, w 2018 roku zakończył studia na kierunku Automatyka i robotyka. W ramach swojego projektu inżynierskiego pod tytułem: „Zastosowanie platformy programistycznej Arduino w procesie sterowania automatem do serwowania drinków” wykonał swojego pierwszego Barmixa. Dzisiaj Sebastian jest właścicielem firmy zajmującej się wyposażaniem oraz sprzedażą skonstruowanych przez siebie i udoskonalanych Bamixów. Pomysł realizacji podsunął mu wykładowca na jednym z wykładów. Maszyna wzbudziła duże zainteresowanie już na przeglądzie projektów inżynierskich, dlatego zrodziła się koncepcja biznesowa oparta na wyniku pracy inżynierskiej.

Barmix to bardzo proste i intuicyjne urządzenie. Automat posiada zaprogramowane menu, w można znaleźć drinki alkoholowe jak i bezalkoholowe. Wystarczy napełnić pojemniki poszczególnymi składnikami. Wybrać na klawiaturze drink, który chcemy skosztować i cieszyć się pysznym koktajlem. Aktualnie są trzy wersje automatów: Barmix z sama klawiatura, Barmix z klawiaturą i tabletem pełniącym funkcje informacyjną oraz Barmix z funkcją płatności kartą.