Instytut Techniki – Przegląd projektów inżynierskich

Instytut Techniki – Przegląd projektów inżynierskich

Każdego roku w styczniu w Instytucie Techniki organizowany jest Przegląd Projektów Inżynierskich, ma który zapraszani są przedstawicie firm z którymi współpracujemy. Przemysł w głównej mierze reprezentowany jest przez Zarząd firm oraz kadrę zarządzającą.

W ramach przeglądu studenci ostatniego semestru studiów kierunku Automatyka i robotyka prezentują rezultaty swojego projektu inżynierskiego. Projekty te są oceniane przed przedstawicieli firm i najwyżej oceniony projekt uzyskuje statut „Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka”.

Laureatami oraz wyróżnionymi przez otoczenie biznesowe Raciborskiej Uczelni z ostatnich lat. Prosimy o wybranie ikony daty poniżej i przejście do odpowiedniego rocznika.

Kalendarium przeglądu

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2022 r.

Laureat

inż. Stryczek Przemysław za projekt pt.: „Projekt i wykonanie systemu środków spryskujących do okleiniarek wąskich płaszczyzn używanych w przemyśle meblarskim” zrealizowany pod opieką dr inż. Piotra Wilka

Wyróżnienia

inż. Kulbaka Paweł za projekt pt.: „Makieta bramy automatycznej z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty

inż. Świerczek Krzysztof za projekt pt.: „Budowa systemu sterowania trakerem fotowoltaicznym” zrealizowany pod opieką dr hab. inż. Bogdana Wysogląda

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2021 r.

Laureat

inż. Łukasz Rzewnicki za projekt pt.: „Konwersja napędu na elektryczny w motocyklu” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty.

Wyróżnienia

inż. Paweł Ciuberek za projekt pt.: „Projekt i budowa drukarki 3D” zrealizowany pod opieką dr inż. Piotra Kalusa

inż. Mateusz Sokół za projekt pt.: „Projekt przecinarki laserowej sterowanej numerycznie o mocy 2,5W” zrealizowany pod opieką dr hab. inż. Andrzeja Baiera.

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2020 r.

Laureat

inż. Aleksandra Styl za projekt pt.: „Egzoszkielet wspomagający sprawność ruchową osób niepełnosprawnych” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty

Wyróżnienia

inż. Kamil Zając za projekt pt.: „Mobilna platforma transportowa do zastosowań przemysłowych” zrealizowany pod opieką prof. dr hab. inż. Gabriela Kosta

inż. Sylwester Radziszewski za projekt pt.: „Układ pomiarowy monitorujący parametry podczas lotu paralotnią” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2019 r.

Laureat

inż. Ireneusz Duda za projekt pt.: „Projekt i realizacja makiety inteligentnego budynku ułatwiającego niezależne funkcjonowanie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim” zrealizowany pod opieką dr inż. Andrzeja Kowolika

Wyróżnienia

inż. Andrzej Dubiel za projekt pt.: „Projekt i wykonanie plotera laserowego” zrealizowany pod opieką dr inż. Grzegorza Gołdy

inż. Mateusz Pielczyk za projekt pt.: „Projekt deskorolki elektrycznej przy użyciu platformy Arduino” zrealizowany pod opieką dr inż. Andrzeja Kowolika

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2018 r.

Laureat

inż. Adrian Sławik za projekt pt.: „Projekt i realizacja inteligentnej rękawicy tłumaczącej alfabet palcowy” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty

Wyróżnienia

inż. Paweł Tenerowicz za projekt pt.: „Modernizacja tokarki konwencjonalnej z uwzględnieniem sterowania CNC” zrealizowany pod opieką prof. dr hab. inż. Andrzeja Sokołowskiego

inż. Patryk Wieczorek za projekt pt.: „Projekt i wykonanie czujników jakości powietrza podłączonych do internetu” zrealizowany pod opieką dr inz Piotra Kalusa

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2017 r.

Laureat

inż. Adam Ziobrowski za projekt pt.: „Projekt i budowa automatycznego inkubatora” realizowany pod opieką dr inż. Piotra Kalusa

Wyróżnienia

inż. Sebastian Szreder za projekt pt.: „Projekt i wykonanie układu monitorującego obecność osób starszych samotnie mieszkających” zrealizowany pod opieką dr inż. Tomasza Czyszpaka

inż. Mateusz Sekuła za projekt pt.: „Zaprojektowanie manipulatora w systemie CAD i jego wykonanie” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty