Instytut Techniki – Przegląd projektów inżynierskich

Instytut Techniki – Przegląd projektów inżynierskich

Każdego roku w styczniu w Instytucie Techniki organizowany jest Przegląd Projektów Inżynierskich, ma który zapraszani są przedstawicie firm z którymi współpracujemy. Przemysł w głównej mierze reprezentowany jest przez Zarząd firm oraz kadrę zarządzającą.

W ramach przeglądu studenci ostatniego semestru studiów kierunku Automatyka i robotyka prezentują rezultaty swojego projektu inżynierskiego. Projekty te są oceniane przed przedstawicieli firm i najwyżej oceniony projekt uzyskuje statut „Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka”.

Laureatami oraz wyróżnionymi przez otoczenie biznesowe Raciborskiej Uczelni z ostatnich lat. Prosimy o wybranie ikony daty poniżej i przejście do odpowiedniego rocznika.

Kalendarium przeglądu

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunkach
Automatyka i robotyka oraz Zarządzenie i inżynieria produkcji 2024 r.

Automatyka i robotyka

Laureat

inż. Witold Pietrzak za projekt pt.: „Projekt wspomagania obsługi pasieki” zrealizowany pod opieką dr inż. Wiktoria Kalus

Wyróżnienia

inż. Piotr Gawlik za projekt pt.: „Modyfikacja układu napędowego konwencjonalnego pojazdu na napęd elektryczny” zrealizowany pod opieką dr inż. Andrzej Kowolik

inż. Adrian Reś za projekt pt.: „Model fizyczny procesu automatycznego sortowania przedmiotu na linii produkcyjnej” zrealizowany pod opieką prof. dr hab. inż. Gabriel Kost

Zarządzenie i inżynieria produkcji

Laureat

inż. Marlena Skatuła za projekt pt.: „Wdrożenie systemu IATF 16949 w celu zapewnienia jakości w firmie produkcyjnej” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzata Kuchta

Wyróżnienia

inż. Łukasz Timler za projekt pt.: „Projekt rekwalifikacji odpadowego materiału tekstylnego na produkt uboczny produkcji w zakładzie Beaulieu Polska Sp. z o.o.” zrealizowany pod opieką dr inż. Leszek Gomółka

inż. Daniel Szczepaniak za projekt pt.: „Wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania opartych o Lean Management w firmie Single Polska Sp. z o.o. w celu podniesienia efektywności i redukcji kosztów produkcji” zrealizowany pod opieką dr inż. Mariusz Twardawa

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunkach
Automatyka i robotyka oraz Zarządzenie i inżynieria produkcji 2023 r.

Automatyka i robotyka

Laureat

inż. Rafał Bombik za projekt pt.: „Budowa i programowanie robota kroczącego” zrealizowany pod opieką dr inż. Piotr Kalus

Wyróżnienia

inż. Paweł Stronczek za projekt pt.: „Projekt i wykonanie roweru elektrycznego” zrealizowany pod opieką dr inż. Tomasz Czyszpak

inż. Marta Morawiec za projekt pt.: „Projekt i realizacja inkubatora do wylęgu piskląt” zrealizowany pod opieką dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski

Zarządzenie i inżynieria produkcji

Laureat

inż. Dawid Wajda za projekt pt.: „Modernizacja panelu solarnego oraz opracowanie systemu sterowania zaciemnieniem z wykorzystaniem mikrokontrolera” zrealizowany pod opieką dr inż. Leszek Gomółka

Wyróżnienia

inż. Magdalena Hercog za projekt pt.: „Projekt produkcji pelletu z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji i optymalizacji procesów technologicznych FlexSim” zrealizowany pod opieką dr inż. Leszek Gomółka

inż. Aleksandra Gaidzik za projekt pt.: „Zarządzanie jakością powietrza w gospodarstwie domowym z wykorzystaniem przenośnej mini-tężni solankowej, sterowanej aplikacją mobilną” zrealizowany pod opieką dr inż. Leszek Gomółka

Nagrody specjalne EMT-SYSTEMS

Wyróżnienia

inż. Dominika Kołek za projekt pt.: „Projekt systemu wizyjnego na stanowisku zrobotyzowanym Kawasaki FS3N” zrealizowany pod opieką dr inż. Grzegorz Gołda

inż. Aleksandra Gaidzik za projekt pt.: „Zarządzanie jakością powietrza w gospodarstwie domowym z wykorzystaniem przenośnej mini-tężni solankowej, sterowanej aplikacją mobilną” zrealizowany pod opieką dr inż. Leszek Gomółka

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2022 r.

Laureat

inż. Stryczek Przemysław za projekt pt.: „Projekt i wykonanie systemu środków spryskujących do okleiniarek wąskich płaszczyzn używanych w przemyśle meblarskim” zrealizowany pod opieką dr inż. Piotra Wilka

Wyróżnienia

inż. Kulbaka Paweł za projekt pt.: „Makieta bramy automatycznej z systemem rozpoznawania tablic rejestracyjnych” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty

inż. Świerczek Krzysztof za projekt pt.: „Budowa systemu sterowania trakerem fotowoltaicznym” zrealizowany pod opieką dr hab. inż. Bogdana Wysogląda

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2021 r.

Laureat

inż. Łukasz Rzewnicki za projekt pt.: „Konwersja napędu na elektryczny w motocyklu” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty.

Wyróżnienia

inż. Paweł Ciuberek za projekt pt.: „Projekt i budowa drukarki 3D” zrealizowany pod opieką dr inż. Piotra Kalusa

inż. Mateusz Sokół za projekt pt.: „Projekt przecinarki laserowej sterowanej numerycznie o mocy 2,5W” zrealizowany pod opieką dr hab. inż. Andrzeja Baiera.

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2020 r.

Laureat

inż. Aleksandra Styl za projekt pt.: „Egzoszkielet wspomagający sprawność ruchową osób niepełnosprawnych” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty

Wyróżnienia

inż. Kamil Zając za projekt pt.: „Mobilna platforma transportowa do zastosowań przemysłowych” zrealizowany pod opieką prof. dr hab. inż. Gabriela Kosta

inż. Sylwester Radziszewski za projekt pt.: „Układ pomiarowy monitorujący parametry podczas lotu paralotnią” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2019 r.

Laureat

inż. Ireneusz Duda za projekt pt.: „Projekt i realizacja makiety inteligentnego budynku ułatwiającego niezależne funkcjonowanie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim” zrealizowany pod opieką dr inż. Andrzeja Kowolika

Wyróżnienia

inż. Andrzej Dubiel za projekt pt.: „Projekt i wykonanie plotera laserowego” zrealizowany pod opieką dr inż. Grzegorza Gołdy

inż. Mateusz Pielczyk za projekt pt.: „Projekt deskorolki elektrycznej przy użyciu platformy Arduino” zrealizowany pod opieką dr inż. Andrzeja Kowolika

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2018 r.

Laureat

inż. Adrian Sławik za projekt pt.: „Projekt i realizacja inteligentnej rękawicy tłumaczącej alfabet palcowy” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty

Wyróżnienia

inż. Paweł Tenerowicz za projekt pt.: „Modernizacja tokarki konwencjonalnej z uwzględnieniem sterowania CNC” zrealizowany pod opieką prof. dr hab. inż. Andrzeja Sokołowskiego

inż. Patryk Wieczorek za projekt pt.: „Projekt i wykonanie czujników jakości powietrza podłączonych do internetu” zrealizowany pod opieką dr inz Piotra Kalusa

Najbardziej wartościowy projekt inżynierski na kierunku Automatyka i robotyka 2017 r.

Laureat

inż. Adam Ziobrowski za projekt pt.: „Projekt i budowa automatycznego inkubatora” realizowany pod opieką dr inż. Piotra Kalusa

Wyróżnienia

inż. Sebastian Szreder za projekt pt.: „Projekt i wykonanie układu monitorującego obecność osób starszych samotnie mieszkających” zrealizowany pod opieką dr inż. Tomasza Czyszpaka

inż. Mateusz Sekuła za projekt pt.: „Zaprojektowanie manipulatora w systemie CAD i jego wykonanie” zrealizowany pod opieką dr inż. Małgorzaty Kuchty