Instytut Techniki Kontakt

Instytut Techniki Kontakt

SEKRETARIAT INSTYTUTU TECHNIKI

mgr Katarzyna Kazimierów

e-mail: katarzyna.kazimierow@akademiarac.edu.pl

tel. 32 415 50 20 wew. 235

II piętro pokój A 318

DYREKTOR INSTYTUTU TECHNIKI

dr inż. Małgorzata Kuchta

tel. 32 415 50 20 wew. 236

e-mail: malgorzata.kuchta@akademiarac.edu.pl

II piętro pokój A 318

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU TECHNIKI

dr inż. Norbert Buba

tel. 32 415 50 20 wew. 237

e-mail norbert.buba@akademiarac.edu.pl

II piętro pokój A 316

ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU TECHNIKI

dr inż. Leszek Gomółka

e-mail: leszek.gomolka@akademiarac.edu.pl

tel. 32 415 50 20 wew. 235

II piętro pokój A 318