Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa

Ogólne informacje o kierunku

Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem? Marzy Ci się praca w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach? Chciałbyś poszerzyć wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie? Stoisz o krok od realizacji swoich marzeń. Wybierz studia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA prowadzone przez Instytut Studiów Społecznych.

 

Kompendium

Doświadczeni wykładowcy, wykwalifikowana kadra

Siatka godzin była tworzona przez funkcjonariuszy służb mundurowych: policjantów, wojskowych, strażaków, pograniczników, funkcjonariuszy służby więziennej i straży miejskiej oraz pracowników sztabu zarządzania kryzysowego. Wśród przedmiotów znajdą się takie, które wprowadzają w specyfikę danych służb. Oprócz zajęć teoretycznych, studenci uczestniczyć będą także w zajęciach praktycznych potrzebnych w wykonywaniu przyszłych obowiązków służbowych np. techniki interwencji, pomoc przedmedyczna z elementami pola walki, oględziny miejsca zdarzenia. Dodając do tego przedmioty realizowane obecnie (np. samoobrona, strzelectwo, bezpieczeństwo w sieci) absolwenci kierunku będą lepiej przygotowani do wymogów stawianych przez przyszłych pracodawców.

Nasze atuty

Dzięki temu kierunkowi:

    • zostaniesz specjalistą z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego lub międzynarodowego;
    • dowiesz się w jaki sposób analizować i przewidywać zagrożenia lokalne, krajowe i międzynarodowe;
    • będziesz potrafił zorganizować akcję ratunkową w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi;
    • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem.

Opinie absolwentów o kierunku