Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

mgr Magdalena Liszka – doradca zawodowy

Zadania doradcy zawodowego

Działania biura doradcy zawodowego skupiają się przede wszystkim na wspieraniu procesu podejmowania decyzji zawodowych studentów i absolwentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu poprzez świadczenie usług z zakresu indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego, w tym rozwijaniu umiejętności planowania i realizowania ścieżki kariery całożyciowej, kształtowaniu zarówno kompetencji społecznych, jak i przedsiębiorczych postaw.

Odkryj swój potencjał!

Oferujemy pomoc w projektowaniu atrakcyjnego wizerunku studentów i absolwentów Akademii Nauk Stosowanych w Raciborzu na rynku pracy poprzez bezpośrednią pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, a także pomoc w doborze szkoleń czy kursów dokształcających.

Chcesz wiedzieć jak najlepiej wykorzystać swój potencjał w przyszłej pracy zawodowej?
Jak zaplanować swoją ścieżkę kariery?
Z jakich szkoleń i kursów warto skorzystać?
Skorzystaj z możliwości  konsultacji z doradcą zawodowym. 

Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z doradcą zawodowym prosimy o umówienie terminu drogą mailową: magdalena.liszka@akademiarac.edu.pl, lub osobiście w budynku głównym Akademii Nauk Stosowanych, przy ulicy Akademickiej w pokoju 100. Zapraszamy.

Dyżury doradcy zawodowego

wtorek od godz. 15:00 do 18:00

czwartek od godz. 15:00 do 18:00