Sygnaliści

Sygnaliści

W związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej oraz aktualnego Prawa RP, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu udostępnia możliwość anonimowego zgłoszenia nieprawidłowości dotyczących miejsca pracy.

Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia anonimowości zaleca się użycie adresu e-mail, który nie posiada cech związanych z danymi osobowymi.

Podanie adresu e-mail jest niezbędne do poufnego (cyfrowego) przekazania korespondencji wyznaczonej osobie rejestrującej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tej kwestii, oraz przesłania potwierdzenia otrzymania korespondencji do Uczelni.