Aktualności

Aktualności

Śp. dr hab. Michał Szepelawy, prof. PWSZ w Raciborzu

codziennosc-foto-gabriela-habrom-rokosz-5

Śp. dr hab. Michał Szepelawy, prof. PWSZ w Raciborzu

Urodził się 29 marca 1951 roku w Mieszkowicach koło Prudnika. Po zakończeniu edukacji w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku przybył w 1970 roku do Raciborza, aby podjąć kształcenie w tutejszym Studium Nauczycielskim na kierunku wychowanie fizyczne. Jako absolwent SN-u został zatrudniony w 1972 roku w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 12. W tym czasie związał się z Raciborzem nie tylko zawodowo, ale także rodzinnie. Po roku pracy w SP nr 12 został przeniesiony do jednej z pierwszych „sportowych” szkół w Polsce – raciborskiej Szkoły Podstawowej nr 8. Po zdobyciu uprawnień trenerskich pracował również jako trener lekkoatletyki w Międzyszkolnym Klubie Sportowym.

     W czerwcu 1977 roku Michał Szepelawy uzyskał stopień magistra wychowania fizycznego, a we wrześniu 1978 roku przeniósł się do innej placówki oświatowej – został nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół Rolniczo-Usługowych w Raciborzu. W szkole tej przepracował dziesięć lat. W 1988 roku związał się, jak się miało okazać – do końca swojego życia – z działającymi w historycznym obiekcie przy ulicy Słowackiego instytucjami kształcącymi nauczycieli oraz przeniósł swoje zainteresowania ze sfery praktyki nauczycielskiej na płaszczyznę teoretyczno-badawczą. W latach 1988-1992 był wykładowcą Studium Nauczycielskiego, a następnie – między rokiem 1992 a 2002 – Kolegium Nauczycielskiego. Pracę w Kolegium łączył z pełnieniem funkcji doradcy metodycznego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach. We wrześniu 1997 roku uwieńczył swoje badania sprawności motorycznej obroną dysertacji doktorskiej w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Natomiast w 2004 roku uzyskał habilitację.

     W 2002 roku rozpoczął pracę w nowo utworzonej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Równolegle był wykładowcą Politechniki Opolskiej. W raciborskiej uczelni pełnił w latach 2003-2004 funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Studiów Edukacyjnych, we wrześniu 2004 roku został dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej, natomiast w 2007 roku wybrano Go na stanowisko Rektora PWSZ w Raciborzu. W 2010 roku społeczność raciborskiej uczelni ponownie powierzyła prof. Szepelawemu obowiązki kierowania placówką.

     Śmierć Pana Rektora, która nastąpiła 28 grudnia 2014 roku, jest dla nas wszystkich – pracowników, studentów, przyjaciół PWSZ – bolesnym ciosem. Odszedł Człowiek skromny, prawy, szlachetny, wspaniałomyślny, rozumiejący innych. Odszedł kochający mąż, ojciec, dziadek. Odszedł wspaniały Pedagog. Odszedł Rektor, który poświęcił raciborskiej uczelni swoje zdolności, siły, marzenia… Całą swoją energię!

Żegnamy Cię, Magnificencjo! Łączymy się w bólu z Twoimi Najbliższymi.

Trudno znaleźć dzisiaj inne słowa…