Aktualności

AktualnościInstytut Neofilologii

Wizyta studentów bohemistyki w Ostawie

10386763_712501848859727_3590805517019119721_n

Wizyta studentów bohemistyki w Ostawie

Wycieczka do Ostrawy miała miejsce 25.11.2014 r. i została zorganizowana dla studentów Filologii słowiańskiej drugiego i trzeciego roku profilu czeskiego PWSZ w Raciborzu. Opiekunami i organizatorami wycieczki były wykładowczynie Filologii słowiańskiej: dr Joanna Maksym-Benczew i dr Justyna Kościukiewicz.

Mieliśmy możliwość nie tylko zwiedzenia z czeskim przewodnikiem wystawy poświęconej czeskiemu malarstwu lat 1905-2013, zatytułowanej Zářivý krystal / Bohumil Kubišta, ale także zapoznaliśmy się z bogatymi zbiorami malarskimi ostrawskiej galerii sztuki – Domu umění – i uczestniczyliśmy w warsztatach naukowych i plastycznych, przygotowanych przez animatorkę galerii panią Janę Sedlakovą, na których poznaliśmy techniki, w jakich tworzyli swe dzieła czescy artyści malarze lat 1905-2013.

Z zainteresowaniem słuchaliśmy opowieści o czeskim malarzu, grafiku i teoretyku sztuki –Bohumilu Kubišcie, którego malarstwo pozostawało początkowo pod wpływem ekspresjonizmu, później pod wpływem kubizmu i futuryzmu.

To nie pierwsza wizyta studentów bohemistyki w Ostrawie. Między innymi wzięliśmy udział w warsztatach Černá slunce. Odvrácená strana modernity 1927-1945 i zwiedziliśmy wystawę prezentującą obrazy czterdziestu czołowych czeskich surrealistów, m.in. Toyen, Jindřicha Štyrskiego, Josefa Lady, Františka Drtikola, Františka Muziky, Františka Grossego, Karla Teigego czy Emila Fialy.

Tradycyjnie, po warsztatach w galerii, zjedliśmy obiad w hospodzie i zwiedziliśmy miasto, a także udaliśmy się do księgarń po pomoce naukowe. Wyjazd do Czech to przede wszystkim doskonała okazja do kontaktu z „żywym” językiem, do pogłębiania swoich wiadomości dotyczących kultury i historii Czech.