Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

„Nowe zagrożenia, nowe wyzwania dla bezpieczeństwa” – forum kryminalne na Zamku Piastowskim

course-category-business

„Nowe zagrożenia, nowe wyzwania dla bezpieczeństwa” – forum kryminalne na Zamku Piastowskim

W piątek 25 listopada 2016 r. w sali konferencyjne na Zamku Piastowskim odbyło się forum kryminalne pt. „Nowe zagrożenia, nowe wyzwania dla bezpieczeństwa”. Wydarzenie zorganizował Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu, a honorowy patronat nad konferencją objęło raciborskie Starostwo Powiatowe.

Głównym założeniem forum było stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz poglądów w temacie bezpieczeństwa, metod organów ścigania i służb mundurowych w zakresie jego zapewnienia oraz przeprowadzenie dyskusji nad zagrożeniami występującymi we współczesnym świecie.

Konferencję otworzyła JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura. Dalsze obrady poprowadził Adam Kiepura, przewodniczący Koła Naukowego „Militarni”, którego członkowie, na czele z dr Joanną Stojer-Polańską, sprawowali merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem.
W części wykładowej głos zabrała dr Aleksandra Wentkowska, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach. Opowiedziała zebranym m. in. o działaniach RPO na rzecz osób zaginionych, zasadach Child Alert, czyli systemu natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów, profilowaniu osób poszukiwanych oraz o tajnikach pracy psów ratowniczych. Doktor zobrazowała ponadto modele współpracy poszczególnych służb i przytoczyła przepisy regulujące jej zakres.

Temat pt. „Bezpieczeństwo podczas prowadzenia działań ratowniczo-poszukiwawczych na akwenach – wykorzystanie nowoczesnych technologii w badaniach hydrograficznych i pracach podwodnych” rozwinął Maciej Rokus, biegły przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, szef Grupy Specjalnej Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej. Bazując na własnym doświadczeniu zawodowym przyznał, że powodem większości utonięć jest lekkomyślność i nieodpowiednie przygotowanie do wejście do wody. – Ze śmiercią jest niestety tak, że nie uznaje ona kompromisów. Co prawda nie jesteśmy w stanie przewidzieć co się wydarzy, ale aby zmniejszyć ryzyko niebezpieczeństwa powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt, jak choćby kamizelkę – zauważył prelegent.

Drugi etap konferencji stanowiła dyskusja oraz wystąpienia przedstawicieli służb mundurowych i nie tylko. Głos zabrał Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu Krzysztof Szydłowski, oficerowie prasowi Komendy Powiatowej Policji mł. asp. Anny Wróblewskiej i asp. Mirosława Szymańskiego, Naczelnik Wydziału Analiz, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mjr Adam Kurek, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu st. kpt. Paweł Sowa, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego ppłk Władysław Sroka oraz mł. chor. Daniel Drygała.

Referaty dotyczące historii i działalności poszczególnych służb na terenie Raciborza przedstawili studenci: Zuzanna Pierzga, Aneta Lach, Patrycja Biec, Dominik Piła, Marlena Gospodarczyk i Kamil Hołek. Forum zakończyły pokazy i warsztaty popularnonaukowe z zakresu prewencji kryminalnej i profilaktyki przestępczości, które poprowadziły Paulina Bokwa oraz Izabela Baran.