Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu z wykładem w PWSZ

15168906_1448355511849032_8988416647424959585_o

Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu z wykładem w PWSZ

Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu zorganizował 24 listopada 2016 roku kolejny wykład otwarty. Tym razem wiedzą i doświadczeniem dzielił się  Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu, inspektor  Łukasz Krebs, a temat jego wystąpienia brzmiał: „Organizacja struktur policji a budowanie polityki bezpieczeństwa państwa”.

Prelekcja skierowana była do wszystkich studentów, jednak szczególne zainteresowanie nią  okazali studenci kierunku ‘bezpieczeństwo państwa’. Inspektor Krebs, który służbę w policji pełni od ponad dwudziestu pięciu lat, rozpoczął spotkanie od przedstawienia swojej drogi zawodowej. Zdradził, że przed objęciem stanowiska szefa raciborskiej Komendy pracował m.in. w Wodzisławiu Śląskim, a także w Żorach, gdzie sprawował funkcję Komendanta Miejskiego Policji.

W dalszej części wykładu prelegent przedstawił strukturę Policji, scharakteryzował poszczególne szczeble hierarchii tej służby oraz ścieżki awansu zawodowego, podkreślając, że od jakości struktur organizacyjnych zależy bezpieczeństwo wszystkich obywateli: Aby państwo poprawnie funkcjonowało, musi mieć rozwinięte służby, realizujące swoje zadania zgodnie z pewnymi wytycznymi. Policję, w myśl Ustawy o Policji, tworzy się jako umundurowaną, uzbrojoną formację służącą społeczeństwu, przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant przedstawił najważniejsze zadania Policji, do których należą przede wszystkim: ochrona życia, zdrowia ludzi oraz mienia, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, zapewnienie spokoju  w miejscach publicznych, a także prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gromadzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilarnych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych oraz o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA).

Dużą część wykładu poświęcona została objaśnieniu specyfiki każdego z etapów postępowania rekrutacyjnego do policji, które składa się z testów wiedzy, psychologicznych oraz sprawnościowych, badań lekarskich oraz rozmowy kwalifikacyjnej.  Podanie o przyjęcie do służby należy złożyć w komendzie miejskiej lub powiatowej, dalsza część procesu kwalifikacji przebiega na szczeblu wojewódzkim. Od kilku lat liczba zainteresowanych pracą w śląskim garnizonie oscyluje w granicach 4-5 tysięcy rocznie. Z tego grona zatrudnianych jest około 500. Jak zaznaczył, raciborska Komenda w chwili obecnej ma 218 etatów. Najliczniejszą grupę stanowią funkcjonariusze prewencji, nieco mniejszą policjanci kryminalni, stanowiska kierowania zajmuje piętnaście osób, a całość uzupełniają pracownicy Zespołu Wykroczeń, Zarządzania Kryzysowego oraz Informatyki. Inspektor Krebs, charakteryzując pracę raciborskich policjantów, podkreślił, że Komenda Powiatowa w Raciborzu może pochwalić się jednym z najlepszych wskaźników wykrywania przestępstw w województwie śląskim.

Na zakończenie Komendant zachęcił do studiowania, dbałości o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji  przez studentów, a chętnych zaprosił do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.