Aktualności

AktualnościBibliotekaBON

Nowe technologie wspierające studentów z niepełnosprawnościami

20170310_102902

Nowe technologie wspierające studentów z niepełnosprawnościami

Liczba studentów z niepełnosprawnościami w skali kraju systematycznie rośnie. Ta tendencja utrzymuje się również w naszej Uczelni. Niezmiernie cieszy fakt, że osoby  z różnego rodzaju dysfunkcjami coraz częściej sięgają po tytuł licencjata czy inżyniera. Rosną aspiracje edukacyjne młodzieży niepełnosprawnej. Jednak bez ich odwagi i uporu w walce o samodzielność i dążenie do samorealizacji, osiągnięcie celu, jakim jest zdobycie wykształcenia byłoby niemożliwe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu, realizując ustawowy obowiązek podejmowania działań związanych ze stwarzaniem szans edukacyjnych dla studentów z niepełnosprawnościami wspiera kompleksowo osoby z różnego rodzaju schorzeniami. Studenci mogą liczyć na pomoc w obszarze edukacyjnym, organizacyjnym oraz materialnym. Przykładem wsparcia edukacyjnego jest między innymi zakup sprzętu specjalistycznego, dzięki któremu osobom niepełnosprawnym łatwiej będzie się studiowało. Nasza Uczelnia w semestrze zimowym bieżącego roku akademickiego wzbogaciła się o następujące urządzenia specjalistyczne, które stanowią wyposażenie sal dydaktycznych oraz biblioteki:

  1. Myszy komputerowe KidTrac – przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jako wyposażenie pracowni komputerowej oraz  biblioteki.
  2. Klawiatura specjalistyczna BigKeys LX – przeznaczona dla osób słabowidzących oraz dla osób z niedowładami mięśni kończyn górnych, jako wyposażenie pracowni komputerowej.
  3. Klawiatura EZ Eyes żółta – przeznaczona dla osób słabo widzących, jako wyposażenie biblioteki.
  4. Licencja Tłumacza Języka Migowego On Line „MIGAM” – przeznaczona dla poprawy komunikacji osób niesłyszących i słabosłyszących z pozostałą częścią społeczności akademickiej.
  5. Lupa elektroniczna – przenośny powiększalnik przeznaczony dla osób słabowidzących, do wypożyczania na zajęcia dydaktyczne.
  6. Lupa podświetlana stołowa – przeznaczona dla osób słabowidzących, jako wyposażenie biblioteki.
  7. Ręczna lupa – przeznaczona dla osób słabowidzących, jako wyposażenie biblioteki.
  8. Folia powiększająca A4 – przeznaczona dla osób słabowidzących, jako wyposażenie biblioteki.
Lupa
Lupa elektroniczna (dostępna w bibliotece) posiada możliwość wybrania odpowiedniego kontrastu, dla poprawienia widoczności tekstu.

 

Pragnę podziękować Władzom Uczelni  oraz Dyrekcji i pracownikom Biblioteki PWSZ  za akceptację działań podejmowanych na rzecz  studentów z niepełnosprawnościami.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
mgr Zofia Jędorowicz