Aktualności

AktualnościBibliotekaInstytut ArchitekturyInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaInstytut NeofilologiiInstytut Studiów EdukacyjnychInstytut Studiów SpołecznychInstytut Techniki

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

Zarządzenia PWSZ Racibórz

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

PAŃSTWOWA

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

W RACIBORZU

 

 

ZARZĄDZENIE NR  68/2017

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

 

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2016, poz. 1842 z pózn.zm)  § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam
co następuje:

 

1

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2017/2018 w dniu 3 października 2017 roku, wprowadzam w tym dniu od 14.00 do 17.30 godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.