Aktualności

Aktualności

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w PWSZ w Raciborzu

IMG_9090

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w PWSZ w Raciborzu

Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, gościł wczoraj, 3 października, w murach raciborskiej PWSZ. Przyjazd był związany z inauguracją roku akademickiego.

Wiceminister, na co dzień raciborzanin, przyjął zaproszenie władz uczelni do udziału w uroczystej inauguracji roku akademickiego. Niestety, ważne obowiązki służbowe zmusiły go popołudniem do powrotu do Warszawy, ale przed południem spotkał się z prorektorem ds. rozwoju i organizacji, dr. Jakubem Berezowskim oraz dyrektorem Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia, dr. Marcinem Kunickim.

Wiceminister zapoznał się z planami uczelni, jak również zadeklarował pomoc i wsparcie przy realizacji różnych projektów. Zachęcił do przygotowania projektów i skorzystania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Niedawna nowelizacja zasad wsparcia z tego źródła poszerzyła krąg uprawnionych podmiotów. Obecnie są to nie tylko organizacje pozarządowe, ale wszystkie jednostki sektora finansów publicznych przygotowane do realizacji zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. Należy do nich również raciborska PWSZ, kształcącą na kierunku Bezpieczeństwo Państwa. Tematem rozmowy były również zmiany w systemie szkolnictwa wyższego.