Aktualności

AktualnościInstytut Kultury Fizycznej i ZdrowiaKomunikaty prasowe

Resort sprawiedliwości przekaże milion złotych dla raciborskiej PWSZ

Marcin Kunicki, Michał Woś, PWSZ w Raciborzu

Resort sprawiedliwości przekaże milion złotych dla raciborskiej PWSZ

Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację zaplecza sportowo-rekreacyjnego uczelni. Rządową dotację udało się pozyskać w ekspresowym tempie. – To efekt ogromnego zaangażowania raciborzanina, wiceministra Michała Wosia – podkreśla dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Zdrowia PWSZ, dr. Marcin Kunicki.

Wszystko rozegrało się w grudniu, w ekspresowym tempie. Ministerstwo dysponuje pulą pieniędzy z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Z inspiracji wiceministra Michała Wosia raciborska PWSZ szybko przygotowała odpowiedni wniosek. Sprawę z ramienia uczelni pilotował dyrektor IKFiZ, dr Marcin Kunicki. – Pomoc wiceministra podczas wyjazdów do Warszawy i na miejscu, w instytucie, podczas spotkania roboczego była nieoceniona – dodaje.

Dokumenty przysłane z Raciborza wymagały tylko niewielkich poprawek. Wniosek pod nazwą „Modernizacja zaplecza sportowo rekreacyjnego PWSZ w Raciborzu jako element aktywnego wspierania przeciwdziałania przestępczości w powiecie raciborskim z wykorzystaniem kadry
naukowej – wiedza i sport drogą do prawidłowego rozwoju osobistego” spełnił stawiane wymogi. Modernizacja zostanie przeprowadzona w tym roku. Wzmocni potencjał uczelni, która unowocześni swoją bazę sportową. Jednocześnie specjaliści z PWSZ aktywnie włączą się w działania profilaktyczne mające zapobiegać przestępczości.

Uroczyste podpisanie umowy z udziałem wiceministra Wosia i rektor PWSZ prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewy Stachura nastąpi w piątek w siedzibie PWSZ.