Aktualności

AktualnościBez kategoriiErasmus+

Studiuj za granicą z Erasmus+

Studenci, ilustracja

Studiuj za granicą z Erasmus+

Skorzystaj z wielkiej szansy i studiuj za granicą w ramach programu Erasmus+. Nabór na wyjazdy studenckie na studia i praktykę w roku akademickim 2018/2019 został rozpoczęty!

Osoby chętne do wyjazdu na studia/ praktykę w roku akademickim 2018/2019 powinny złożyć w biurze programu Erasmus+ następujące dokumenty:

w przypadku studiów:
– list motywacyjny w języku polskim oraz wykładowym uczelni przyjmującej
– formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony internetowej, zakładka Erasmus+)

w przypadku praktyki:
– list motywacyjny w języku polskim oraz obowiązującym w przedsiębiorstwie przyjmującym
– formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony internetowej, zakładka Erasmus+)
– podpisane porozumienie o programie praktyki (porozumienie powinno być podpisane przez studenta oraz organizację przyjmującą)

Komplet dokumentów należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 7.05.2018.
Wykaz uczelni partnerskich: https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/erasmus/uczelnie-partnerskie/

Dodatkowych informacji udziela biuro programu Erasmus+, ul. Lwowska 9, 32 417 04 32