Aktualności

AktualnościInstytut Techniki

Rozdanie dyplomów na kierunku Automatyka i Robotyka

Studenci Automatyki i Robotyki dyplomy 2018

Rozdanie dyplomów na kierunku Automatyka i Robotyka

Studenci Instytutu Techniki na kierunku Automatyka i Robotyka zakończyli studiowanie w PWSZ w Raciborzu. W czwartek 12 kwietnia zostały wręczone im uroczyście dyplomy inżynierskie.

Dzisiaj przeważająca większość absolwentów PWSZ w Raciborzu pracuje w wyuczonym zawodzie i/lub kontynuuje studia magisterskie na Politechnice Śląskiej. Jesteśmy przekonani, że jeszcze nie raz usłyszymy o osiągnięciach technicznych naszych byłych studentów.

Poniżej prezentujemy listę tematów nad którymi nasi studenci pracowali przez ostatni rok.

Temat projektu inżynierskiego Opiekun
Projekt i realizacja inteligentnej rękawicy tłumaczącej alfabet palcowy – najbardziej wartościowy projekt inżynierski kierunku Automatyka i Robotyka w 2018 r dr inż. Małgorzata Kuchta
Modernizacja tokarki konwencjonalnej z uwzględnieniem sterowania CNC – wyróżnienie w konkursie na najbardziej wartościowy projekt inżynierski kierunku Automatyka i Robotyka w 2018 r prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski
Projekt i wykonanie czujników jakości powietrza podłączonych do Internetu – wyróżnienie w konkursie na najbardziej wartościowy projekt inżynierski kierunku Automatyka i Robotyka w 2018 r dr inż. Piotr Kalus
Projekt i wykonanie symulatora gniazda zgrzewalniczego z robotem technologicznym podającym elementy karoserii dr inż. Grzegorz Gołda
Wykonanie modelu układu chłodniczego pompy ciepła ze sterowaniem przy użyciu platformy Arduino UNO dr inż. Andrzej Kowolik
Opracowanie i budowa stanowiska do kalibracji czujników temperatury dr inż. Tomasz Czyszpak
Zastosowanie śledzącego systemu wizyjnego w inteligentnym budynku dr inż. Andrzej Kowolik
Opracowanie projektu i wykonanie prostego syntezatora dźwięku w postaci układu elektronicznego dr inż. Wacław Banaś
Projekt i wykonanie chwytaka podwójnego elektromagnetycznego i podciśnieniowego dr inż. Grzegorz Gołda
Zastosowanie systemu informatycznego do monitorowania zanieczyszczeń powietrza dr inż. Piotr Kalus
Zastosowanie cyfrowego przetwarzania sygnałów w celu generacji efektów gitarowych dr inż. Małgorzata Kuchta
Akwizycja i prezentacja w internecie danych pomiarowych na potrzeby internetu rzecz dr inż. Piotr Kalus
Przykład realizacji inżynierii odwrotnej z wykorzystaniem skanera 3 D Sense i drukarki ZORTRAX M 200 dr inż. Tomasz Czyszpak
System wizyjny identyfikujący wady warstwy środka uszczelniającego nakładanej na elementy dr hab. inż. Bogdan Wysogląd
Automatyczny system nawadniania ogrodu z wykorzystaniem internetu rzeczy dr inż. Piotr Kalus
Koncepcja i konstrukcja skanera 3D dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski
Projekt mechanizmu napędowego i sterowania bramy podnoszonej do góry dr hab. inż. Bogdan Wysogląd
Zastosowanie platformy programistycznej Arduino w procesie sterowania automatem do serwowania drinków dr inż. Andrzej Kowolik
Projekt i wykonanie modernizacji układu sterowania modelu suwnicy dr inż. Andrzej Kowolik
Analiza porównawcza wybranych systemów zabezpieczeń przed dostępem do niebezpiecznych stref ruchu maszyn dr hab. inż. Andrzej Harlecki
System rozpoznawania znaków drogowych na obrazach dr inż. Małgorzata Kuchta
Projekt oraz wykonanie frezarki z wymianą na laser sterowanej numerycznie dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. nzw.
Opracowanie systemu ochrony mienia informującego o obecności osób postronnych dr inż. Andrzej Kowolik