Aktualności

Aktualności

I. seminarium czasopisma naukowego „Eunomia”

fot. Gabriela Habrom-Rokosz "Foton"

I. seminarium czasopisma naukowego „Eunomia”

[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text]

Z dumą oddaliśmy do rąk czytelników nowe czasopismo naukowe EUNOMIA. Problematyka, którą podejmuje dotyczy rozwoju zrównoważonego i badań nad procesami i zjawiskami związanymi z rozwojem zrównoważonym.

Czasopismo wydawane od wielu lat, zdecydowało się zmienić profil i wziąć udział w światowym dyskursie nad istotą pojęcia zrównoważonego rozwoju. Bieżącemu numerowi czasopisma nadaliśmy podtytuł: „Rozwój zrównoważony jako przedmiot badań w naukach technicznych, humanistycznych i społecznych”. Jest on podzielony na części poświęcone naukom technicznym, humanistycznym i społecznym. Mamy nadzieję prowadzić na naszych łamach systematyczny, interdyscyplinarny dialog wśród naukowców, w oparciu o kluczowe pojęcie jakim jest zrównoważony rozwój.

Inauguracji pisma towarzyszyło I SEMINARIUM CZASOPISMA NAUKOWEGO EUNOMIA. Ważną cześć seminarium stanowiła dyskusja panelowa ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ JAKO MIERNIK POSTĘPU, w trakcie której dyskutowano zagadnienia rozwoju zrównoważonego, jego zasad, sposobów ich wdrażania oraz możliwych scenariuszy rozwoju cywilizacyjnego w przyszłości, które uwzględniałyby postulaty rozwoju zrównoważonego.

Uczestnicy dyskusji panelowej podjęli problematykę najważniejszych mierników rozwoju zrównoważonego, koncentrując się na innowacjach technologicznych oraz ekonomiczno-społecznych. Profesor A. Kuzior omówiła istotę zmian ekonomicznych i społecznych, które niesie z sobą wdrażanie zasad zrównoważenia, powróciła też do najważniejszych dokumentów – manifestów (np. Agenda 21), które stały się podwalinami idei rozwoju zrównoważonego, podkreśliła ich wagę i aktualność. Prezydent miasta Raciborza M. Lenk dokonał przeglądu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w skali miasta. Podzielił je na te proekologiczne, sprzyjające środowisku oraz społeczne, będące rezultatem rosnącej aktywności lokalnej społeczności. Partycypacja społeczna stała się bowiem trwałym elementem komunikacji władzy z mieszkańcami. Z roku na rok przynosi ona coraz bardziej wartościowe rezultaty i przyczynia się do wzrostu satysfakcji z zamieszkiwania w Raciborzu i poczucia wpływu mieszkańców na decyzje dotyczące rozwoju miasta podejmowane przez władze. Unia Europejska jest wyrazem odpowiedzialnego myślenia o naszym wspólnym domu – Europie, powiedział b. premier, europarlamentarzysta J. Buzek. Inicjatywy, rozwiązania prawne i dedykowane fundusze efektywnie wspierają państwa i regiony w działaniach na rzecz zrównoważenia. Również Polska jest beneficjentem aktywności UE na tym polu. Przeglądu innowacji technologicznych wspierających rozwój zrównoważony dokonał profesor A. Harlecki. Pilną inicjatywą zdaniem profesora, jest opracowanie programu komputerowego modelującego procesy zachodzące na Ziemi. Dzięki wdrożeniu takiego programu można by uniknąć potencjalnych zagrożeń: niekontrolowanego wzrostu zanieczyszczeń, czy katastrof ekologicznych, zoptymalizować działania na rzecz ochrony środowiska i stymulować oczekiwane procesy rozwojowe.

Dyskusję moderowała JM Rektor Ewa Stachura. Podsumowując stwierdziła, że rośnie świadomość faktu, iż doktryna neoliberalna nie jest akceptowalną formułą rozwoju cywilizacyjnego. Nie uwzględnia ona kosztów społecznych i środowiskowych rozwoju, nie docenia też związku aktywności człowieka z niekorzystnymi zmianami klimatycznymi, czy dewastacją środowiska naturalnego na wielką skalę. Rozwój zrównoważony to właśnie antidotum na aktywność człowieka groźną dla przetrwania Ziemi i losu przyszłych pokoleń. Rośnie przekonanie o konieczności wdrażania pakietu działań na rzecz rozwoju zrównoważonego obejmującego wszystkie dziedziny życia i aktywności człowieka, a także przekonanie, że działania na rzecz rozwoju zrównoważonego gwarantują postęp.

Po zakończeniu dyskusji miało miejsce wręczenie okolicznościowych dyplomów i nagród uczestnikom projektu: „Debiut naukowy 2017 – Zrównoważony rozwój” oraz podsumowanie projektu „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”  przez  Prof. Jerzego Buzka, MEP i dr. Henryka A. Kretka. Ostatni wymieniony wspólny projekt zostanie sfinalizowany przedsięwzięciem pt.: Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, która odbędzie się w lipcu 2018 roku.

 

 

[/et_pb_text][et_pb_gallery _builder_version=”3.2″ gallery_ids=”14455,14437,14453,14452,14451,14450,14449,14448,14447,14454,14445,14444,14443,14442,14441,14440,14439,14438,14446″ posts_number=”49″ zoom_icon_color=”#00a8ff” hover_overlay_color=”rgba(255,255,255,0.9)” show_title_and_caption=”off” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]