Aktualności

AktualnościZarządzenia Rektora

Juwenalia 2018 – godziny rektorskie

godziny_rektorskie

Juwenalia 2018 – godziny rektorskie

 

ZARZĄDZENIE NR  54/2018

REKTORA

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

na podstawie art. 66 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
( Dz.U. 2017, poz.2183 )  § 35 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Raciborzu oraz §6 ust.1 i 6 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przyjętego Uchwałą Senatu nr 23/2016 w dniu 7 kwietnia 2016 roku, zarządzam co następuje:

§1

Na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, wprowadzam godziny wolne od zajęć dydaktycznych w dniu
6 czerwca 2018 roku od godziny 12.55.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab.inż.arch. Ewa Stachura