Kategoria:Zarządzenia Rektora

Read more
AktualnościInstytut Architektury

Przedłużona organizacja zajęć dydaktycznych w formie zdalnej

Read more
AktualnościEdukacja Artystyczna

ZARZĄDZENIE NR 141/2020 Rektora w sprawie zmiany organizacji kształcenia w PWSZ w Raciborzu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Read more
AktualnościInstytut Architektury

ZARZĄDZENIE Nr 112/2020 Rektora z dnia 29 września 2020 r. w sprawie Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021

Read more
AktualnościEdukacja Artystyczna

ZARZĄDZENIE NR 104/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Read more
AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 69/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych

PWSZ w Raciborzu
Read more
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 31 maja 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi edukacyjne

logo_ilustracja
Read more
AktualnościEdukacja Artystyczna

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania PWSZ w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności Uczelni

Read more
AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 44/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad pobierania opłat za miejsce w Domu Studenta PWSZ w Raciborzu w okresie zagrożenia epidemicznego wirusem SARS CoV-2

Read more
AktualnościKoronawirus

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 Rektora z dnia 18 marca 2020 roku w sprawie działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej PWSZ w Raciborzu

Read more
AktualnościInstytut Architektury

ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Rektora PWSZ w Raciborzu z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 poprzez zmianę funkcjonowania obiektów PWSZ w Raciborzu

Kodeks etyki pracownika naukowego
Read more
AktualnościZarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustanowienia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych

Wejście główne - PWSZ Racibórz
Read more
Zarządzenia Rektora

ZARZĄDZENIE NR 111/2019 Rektora z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych