Aktualności

Wybory uzupełniające

UCHWAŁA NR 1/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

UCHWAŁA NR 1/2018 z dnia 7 czerwca 2018 roku Uczelnianej Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie §49 ust. 1 pkt 4 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu oraz w związku z przyjęciem uchwały nr 27/2018 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, na posiedzeniu Komisji Wyborczej uchwalono w głosowaniu jawnym co następuje:

§l
Terminarz Czynności Wyborczych dotyczący przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w instytucie Kultury Fizycznej i Zdrowia, Instytucie Neofilologii oraz w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Terminarz Czynności Wyborczych wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu