Aktualności

Wybory uzupełniające

LISTA CZŁONKÓW SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU NA KADENCJĘ W LATACH 2018-2019 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

LISTA CZŁONKÓW SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU NA KADENCJĘ W LATACH 2018-2019 WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

LISTA CZŁONKÓW SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU NA KADENCJĘ W LATACH 2018-2019
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ ! ZDROWIA mgr Ewelina Kolarczyk
INSTYTUT NEOFILOLOGII mgr Alina Zimna
PRACOWNICY NIEBĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI mgr inż. Krzysztof Fedyn

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu