Aktualności

Wybory uzupełniające

LISTA KANDYDATÓW DO SENATU PWSZ W RACIBORZU

LISTA KANDYDATÓW DO SENATU PWSZ W RACIBORZU

LISTA KANDYDATÓW

DO SENATU

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

NA KADENCJĘ W LATACH 2015-2019

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

 

(kadencja wydłużona na podstawie  art. 232 ust.2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U.2018, poz. 1669)

 Pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr inż. Jacek Pierzga,

mgr Katarzyna Kasowska

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Raciborzu