Aktualności

Instytut TechnikiKomunikaty prasowe

Automatyka i Robotyka z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Automatyka i Robotyka

Automatyka i Robotyka z pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W tym roku akademickim kierunek Automatyka i Robotyka PWSZ w Raciborzu został poddany planowanej ocenie przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA). Poprzednia ocena tego kierunku odbyła się 5 lat temu i zakończyła wynikiem pozytywnym. Tegoroczna kontrola obyła się w połowie marca podczas, której gościliśmy na naszej Uczelni 6 członków PKA. W skład oceniającej komisji wchodzili pracownicy naukowi, przedstawiciele pracodawców oraz studentów.

Polska Komisja Akredytacyjna bardzo wysoko oceniła współpracę Instytutu Techniki z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Należy wspomnieć, że Instytut nie tylko współpracuje z przedsiębiorcami, ale również z samorządem miasta i powiatu, poprzez realizację wspólnych projektów.  „Tak doskonały wynik nie oznacza, ze możemy spocząć na laurach. Rozwój techniki oraz zastosowania znanych już rozwiązań w całkowicie nowych obszarach powoduje, że studiowanie na kierunku Automatyka i Robotyka w PWSZ w Raciborzu to nie tylko zdobywanie gruntownej wiedzy ale również większa szansa na znalezienie dobrze płatnej pracy nie tylko w rejonie. Naszym celem jest ciągły rozwój i dążenie do doskonałości, pogłębianie, jak i usystematyzowanie oraz ugruntowanie posiadanej wiedzy. Tak dobra ocena to wynik ciężkiej pracy wykładowców, administracji oraz (a może przede wszystkim) studentów.

Należy jeszcze wspomnieć, że świat wkroczył w erę Przemysł 4.0, której głównym założeniem jest łączenie maszyn, wyrobów i usług w jeden cyfrowy ciąg produkcji, dlatego studia na kierunku Automatyka i Robotyka to inwestycja w pewną, stabilna i dobrze płatna pracę.” mówi Dyrektor Instytutu Techniki dr inż. Tomasz Czyszpak.