Aktualności

Erasmus+Instytut Studiów Edukacyjnych

Erasmus w Instytucie Studiów Edukacyjnych

Erasmus +

Erasmus w Instytucie Studiów Edukacyjnych

Karin Fodorova, Ph.D. z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie przebywała przez cały tydzień (17.09 – 21.09. 2018) w PWSZ na stypendium Erasmus+ w ramach działania staff training.

W trakcie spotkania Karin Fodorova, Ph.D. spotkała się z Dyrektor Instytutu Studiów Edukacyjnych, a zarazem Instytutowym Koordynatorem Erasmusa – dr Gabrielą Kryk. W trakcie rozmów szeroko omówiono podobieństwa oraz różnice  w procesie kształcenia Polski i Czech (na różnych szczeblach edukacji). Dr Fodorova mogła zapoznać się z zasobami dydaktycznymi ISE w zakresie przygotowania studentów edukacji elementarnej do podjęcia pracy w przedszkolach i klasach I-III SP (program, plany studiów, karty przedmiotów.

W trakcie tygodniowej wizyty dr Fodorova  obserwowała także zajęcia w placówkach dydaktycznych  (przedszkola, szkoła), gdzie mogła zapoznać się z szerokim spektrum różnych metod i technik wykorzystywanych przez nauczycieli. Po instytucjach oprowadzała ją dr Kornelia Solich.

Dzięki nawiązanej współpracy możliwe będzie aktywne uczestnictwo studentów kierunku Pedagogika w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus oraz organizowanie wspólnych konferencji naukowych. Dr Fodorova podkreśliła w trakcie spotkania z dr Gabrielą Kryk, że liczy na mocniejszą współpracę pomiędzy PWSZ a Uniwersytetem Ostrawskim.
–Jest mi niezmiernie miło, że Uniwersytet Ostrawski pragnie rozszerzyć współpracę z Instytutem Studiów Edukacyjnych, a nasi studenci już wkrótce będą uczestniczyć w wymianach programu Erasmus Plus – dodała dr Kryk.

Wizytę w PWSZ w Raciborzu koordynowała mgr Katarzyna Kasowska.