Aktualności

AktualnościInstytut Studiów Społecznych

Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów

Sędzia Marzena Korzonek w PWSZ w Raciborzu (fot. ISS)

Mediacja jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów

Dnia 23 listopada miał miejsce zorganizowany przez  Koło Naukowego „ADMINISTARTYWISTA” wykład otwarty. Zaproszenie koła przyjęła Sędzia Sądu Rejonowego Marzena Korzonek, która jednocześnie pełni funkcję prezesa raciborskiego sądu. Pani Sędzia przedstawiła uczestnikom spotkania zagadnienie „Mediacji jako pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów”.

W toku wykładu  podkreśliła, że mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Jest ona alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów.

Alternatywnym w stosunku do tradycyjnie stosowanego w polskim systemie sądowniczym, w którym sąd jednostronnie rozstrzyga spór między stronami postępowania. Na zakończenie spotkania wywiązała się ciekawa dyskusja o przyszłości mediacji w Polsce jako pozasądowym sposobie rozwiązywania sporów rodzinnych i cywilnych.

Sędzia Marzena Korzonek w PWSZ w Raciborzu (fot. ISS)
Sędzia Marzena Korzonek w PWSZ w Raciborzu (fot. ISS)
Sędzia Marzena Korzonek w PWSZ w Raciborzu (fot. ISS)
Sędzia Marzena Korzonek w PWSZ w Raciborzu (fot. ISS)