Aktualności

AktualnościInstytut Architektury

Radacz oczami przyszłych architektów

Konferencja "Radacz"

Radacz oczami przyszłych architektów

W dniu 22 listopada 2018r. w Juchowie koło Szczecinka, województwo zachodniopomorskie, odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Radacz. Studium krajobrazu kulturowego – przywrócenie tożsamości miejsca”. Jednym z celów konferencji było podjęcie dyskusji nad problematyką urbanistyczno-architektoniczną w środowisku kulturowym, dla której pretekstem stał się rozstrzygnięty w czerwcu 2018r. konkurs architektoniczny skierowany do studentów polskich i niemieckich uczelni.

Czterej Laureaci konkursu reprezentowali trzy uczelnie. Zwycięski zespół studiuje na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, natomiast jedno z wyróżnień otrzymała studentka Architektury z Niemiec, która studiuje na Hochschule Anhalt. Obie powyższe uczelnie mają ustabilizowaną pozycję i tradycję. Tym bardziej cieszy fakt, że wśród Laureatów konkursu znalazły się także dwa zespoły projektowe studentów Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu (https://www.pwsz.raciborz.edu.pl/2018/06/27/kolejny-sukces-studentow-instytutu-architektury/). Kolejny raz studenci Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu w swoich pracach wykazali się kreatywnością, pomysłowością i odwagą w myśleniu, niekonwencjonalnym ujęciem problemu i bezkompromisowością w zderzeniu z pragmatyką dzisiejszych ograniczeń. Ich koncepcje projektowe podejmujące problem zagospodarowania i sposobu przyszłego wykorzystania historycznego parku i ruin pałacu wykazują potencjał kształconych w Instytucie Architektury PWSZ w Raciborzu przyszłych architektów w kreowaniu nowej jakościowo przestrzeni.

Nagrodzone prace studentów Instytutu Architektury PWSZ w Raciborzu wykonane zostały pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Jacka Włodarczyka. Na konferencji Instytut Architektury PWSZ w Raciborzu reprezentowały dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak oraz dr inż. arch. Beata Kuc-Słuszniak

Konferencja "Radacz"
Konferencja „Radacz”
Konferencja "Radacz"
Konferencja „Radacz”
Konferencja "Radacz"
Konferencja „Radacz”