Aktualności

Stypendia

ISTOTNA ZMIANA DOT. DOKUMENTOWANIA DOCHODU STUDENTA

ISTOTNA ZMIANA DOT. DOKUMENTOWANIA DOCHODU STUDENTA

UWAGA STUDENCIE – ISTOTNA ZMIANA DOT. DOKUMENTOWANIA DOCHODU (dot. stypendium socjalnego)

 

Od 1 października obowiązuje nowa zasada wynikająca z treści Art. 88 ust 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2019r. w myśl którego student, wykazujący miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie, który nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj. od 1 października 2018 r. – 528,00 zł miesięcznie/ 1 osobę w rodzinie obligatoryjnie zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej dotyczące sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz członków jego rodziny.

Jednocześnie informujemy, że brak w/w zaświadczenia skutkuje odmową przyznania świadczenia.

Wzór wniosku o wydanie w/w zaświadczenia z OPS przygotowaliśmy jest do pobrania  ze strony uczelni – zakładka student/stypendia/druki do pobrania.

W przypadku niedołączenia do wniosku o stypendium socjalne zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej lub przedstawienia zaświadczenia o niewłaściwej treści  np. o niekorzystaniu ze świadczeń opieki społecznej, należy powyższą okoliczność uzasadnić w formie pisemnego wyjaśnienia skierowanego do Komisji Stypendialnej wraz z dokumentacją potwierdzającą źródła utrzymania rodziny w myśl art. 88 ust 5 ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r.

 

Dodano: Anna Czekała, dn. 11.09.2019r.