Aktualności

AktualnościInstytut NeofilologiiInstytut Studiów Edukacyjnych

Europejska sieć e-leksykograficzna ‘ELEXIS’

computer-3109537_1920

Europejska sieć e-leksykograficzna ‘ELEXIS’

Instytut Neofilologii dołączył do europejskiej sieci e-leksykograficznej ‘ELEXIS’ zrzeszającej 50 instytucji: 17 partnerów (leksykografów, wydawców, społeczności opracowujących e-słowniki) oraz 33 ośrodki akademickie (o statusie tzw. obserwatorów).

Innymi słowy, IN dołączył do społeczności naukowej, która tworzy wielojęzyczne zasoby słownikowe zintegrowane ze stronami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, produktami i usługami cyfrowymi. Pracownicy instytutu mogą zatem uczestniczyć w procesie aktualizacji słownikowych baz danych, wymieniać się wiedzą specjalistyczną z zakresu leksykografii w ramach współpracy międzynarodowej z partnerami oraz obserwatorami w/w projektu, korzystać z narzędzi leksykograficznych (Lexonomy, Sketch Engine, Elexifinder) a także uczestniczyć w wydarzeniach szkoleniowo-edukacyjnych.

Osobą kontaktową z siecią ELEXIS jest dr Monika Porwoł, natomiast dane dotyczące członkostwa dostępne są na stronie internetowej pod następującym linkiem:

https://elex.is/portfolio-item/imls/

Zachęcamy do odwiedzenia w/w strony!